Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2014

Ο Δήμος Αλιάρτου -Θεσπιέων υπέγραψε το "Σύμφωνο των Δημάρχων"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣΑλίαρτος, 20/10/2014
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ Γραφείο Δημάρχου
Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ Ο Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων υπέγραψε το έντυπο προσχώρησης στο «Σύμφωνο των Δημάρχων»
Στις 24Σεπτεμβρίου 2014, ο Δήμαρχος Αλιάρτου – Θεσπιέων Γεώργιος Ντασίωτης, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, υπέγραψε το έντυπο προσχώρησης του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» (Covenant of Mayors), έτσι  προσχώρησε στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων της Ευρώπης που στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών CO2 σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% και δεσμεύονται να το επιτύχουν μέσα από τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα δημοτικά κτήρια και μέσω της χρήσης ΑΠΕ για την κάλυψη των τοπικών αναγκών του ΟΤΑ ως οργανισμού και ως χωρική οντότητα. Το «Σύμφωνο των Δημάρχων» είναι μια φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θεσμοθετήθηκε με σκοπό να μετριασθεί η κλιματική αλλαγή μέσω υλοποίησης τοπικών πολιτικών βιώσιμης ενέργει…