Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2015

Κωπαΐδα και Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                Αλίαρτος 20-3-2015
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ -ΘΕΣΠΙΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: ΚΩΠΑΪΔΑ

Η Κωπαΐδα αποτελεί τον ζωτικό χώρο της Βοιωτίας. Ο κάμπος αυτός ζει τα αποτελέσματα μιας χρόνιας εγκατάλειψης και ανεπάρκειας του πολιτικού συστήματος τόσο σε εθνικό όσο και τοπικό επίπεδο. Ενός συστήματος που την ίδια στιγμή που τον απαξίωνε, δεν φρόντιζε να πάρει μέτρα που θα τον έκαναν λειτουργικό.
Οι υποδομές του διαλύθηκαν ολοκληρωτικά, η πρόσβαση είναι ανέφικτη, τα αποστραγγιστικά κανάλια δεν λειτουργούν και τον χειμώνα πνίγεται, αλλά και τα αρδευτικά με αποτέλεσμα να μην ποτίζεται το καλοκαίρι. Οι αγρότες της Κωπαΐδας πολύ δύσκολα επιβιώνουν, ενώ καθημερινά κινδυνεύει η ζωή τους, όπως και των διερχομένων, λόγω της εγκατάλειψης. Απόλυτη Παρακμή.
Αυτά τα ζητήματα έχουν τεθεί από κοινού με τους άλλους φορείς στην προηγούμενη κυβέρνηση που νομοθέτησε την κατάργηση του Οργανισμού Κω…