Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Τα νέα προγράμματα του μουσείου της Ακρόπολης για πρωτοβάθμια και δευτεροβαθμια εκπαίδευση

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου ξεκινούν τον Οκτώβριο 2010 για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2010-2011. Στόχος τους είναι η δημιουργική επαφή των παιδιών με τον αρχαίο πολιτισμό, αλλά και με τους χώρους του Μουσείου.

Για τη συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση στο 210 9000903, Δευτέρα έως Παρασκευή, 9.00 π.μ. έως 5.00 μ.μ. Οι τηλεφωνικές κρατήσεις στο Μουσείο ξεκινούν την Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2010.....

Πριν την άφιξή τους στο Μουσείο, συνιστάται στους συνοδούς-εκπαιδευτικούς να συμβουλεύονται τις Χρήσιμες Οδηγίες για τις σχολικές επισκέψεις.

Το Μουσείο προτείνει τα εξής προγράμματα για παιδιά και εκπαιδευτικούς:

1. Σεμινάριο Επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς

Οι εκπαιδευτικοί από όλα τα σχολεία και τις σχολικές βαθμίδες έχουν τη δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να παρακολουθήσουν ένα Σεμινάριο Επιμόρφωσης στο Μουσείο, πριν από τη σχολική τους επίσκεψη. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για τα προγράμματα και τους προτείνονται διαδρομές περιήγησης με τους μαθητές τους μέσα στο Μουσείο.

Ημέρα Προγράμματος: Μία φορά το μήνα, ημέρα Τετάρτη, ξεκινώντας από τις 22 Σεπτεμβρίου 2010.
Ώρα: 1.00 μ.μ. έως 3.00 μ.μ.
Για τη συμμετοχή είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της Αίτησης Συμμετοχής και η αποστολή της με fax στο 211 8005307 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση schoolbookings@theacropolismuseum.gr
Το Μουσείο στέλνει στους εκπαιδευτικούς ειδική φόρμα επιβεβαίωσης της συμμετοχής τους.


2. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Τα γλυπτά του Παρθενώνα»

Για τη σχολική χρονιά 2010-2011 συνεχίζεται η διεξαγωγή εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα «Τα γλυπτά του Παρθενώνα».

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές Δ', Ε' Δημοτικού και Α' Γυμνασίου. Το κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να παρακολουθήσει μόνο μία σχολική ομάδα, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνάει σε καμία περίπτωση τους 50 μαθητές, μαζί με τους συνοδούς-εκπαιδευτικούς. Η σχολική ομάδα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από δύο τουλάχιστον εκπαιδευτικούς, καθώς μέσα στο Μουσείο οι μαθητές χωρίζονται σε δύο μικρότερες ομάδες των 25 και κινούνται διαφορετικά στο χώρο.

Το έντυπο «Τα γλυπτά του Παρθενώνα» κοστίζει 4 ευρώ και διατίθεται στα πωλητήρια του Μουσείου, ώστε όσοι μαθητές επιθυμούν να το αγοράζουν. 

Ημέρα Προγράμματος: Δύο φορές την εβδομάδα, ημέρες Τρίτη και Πέμπτη, από τις 19 Οκτωβρίου 2010 έως τις 31 Μαΐου 2011.  
Ώρα: 9.30 π.μ. έως 11.00 μ.μ.


3. Παρουσίαση Μουσείου από τους αρχαιολόγους-φροντιστές

Οι αρχαιολόγοι-φροντιστές παρουσιάζουν επιλεγμένα εκθέματα του Μουσείου σε σχολικές ομάδες των 50 μαθητών της Δ’ Δημοτικού και άνω. Η σχολική ομάδα 50 μαθητών πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από δύο τουλάχιστον εκπαιδευτικούς, καθώς μέσα στο Μουσείο οι μαθητές χωρίζονται σε δύο μικρότερες ομάδες των 25 και  κινούνται διαφορετικά στο χώρο.

Ημέρες Παρουσιάσεων: από Τρίτη έως Παρασκευή, από τις 19 Οκτωβρίου 2010 έως τις 31 Μαΐου 2011.   
Ώρες: Τρίτη και Παρασκευή, δύο φορές την ημέρα, στις 9.20 π.μ. και στις 11.40 π.μ. & Τετάρτη και Πέμπτη, μία φορά την ημέρα, στις 11.40 π.μ.


4. Ανεξάρτητη σχολική επίσκεψη

Για την οργάνωση ανεξάρτητης σχολικής επίσκεψης, η ομάδα των 50 ατόμων πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από δύο τουλάχιστον εκπαιδευτικούς, καθώς μέσα στο Μουσείο οι μαθητές χωρίζονται σε δύο μικρότερες ομάδες των 25 και  κινούνται διαφορετικά στο χώρο.


5. Μουσειοσκευές

Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου θα ξεκινήσει τις κρατήσεις για το δανεισμό των εκπαιδευτικών μουσειοσκευών την Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2010. Για το δανεισμό είναι απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση στο 210 9239186, Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00 π.μ. έως 2.30 μ.μ.


6. Εκπαιδευτικό υλικό:

Χρήσιμες Οδηγίες
-  «Τα γλυπτά του Παρθενώνα» (Συνοδευτικό Έντυπο)
-  Εκπαιδευτικά Έντυπα
-  Μουσειοσκευές
-  Ψηφιακή Εφαρμογή της ζωφόρου του Παρθενώνα

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παρουσίαση βιβλίου στο Λεοντάρι Αλιάρτου-Θεσπιέων

Ποιά τα χαρακτηριστικά ενός καλού δασκάλου;

Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο μια μαθησιακή αλλά και μια ψυχολογική διαδικασία γι’ αυτό και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εκπληρούν και το ρόλο του παιδαγωγού – ψυχολόγου.  Σήμερα οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα στις όλο και πιο πλουραλιστικές σχολικές τάξεις. Εκτός από καλοί δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι και καλοί σύμβουλοι και καλοί εμψυχωτές.
Συμβουλευτική ονομάζεται η προσέγγιση που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός ο οποίος προσφέρει ψυχολογική βοήθεια ή στήριξη σε μαθητές του ή σε γονείς μαθητών του προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους (ανάγκες που πηγάζουν από το σχολείο, συμμαθητές, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον). Δεν επιδιώκεται ψυχανάλυση αλλά ψυχολογική στήριξη αυτών. Η συμβουλευτική στην εκπαίδευση επιδιώκει την καλή συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες και την οικογένειά τους η συμβουλευτική και οι συμβ…

Προβλήματα σχολικής τάξης και διαχείριση κρίσεων

Θα αναφερθούμε σε προβλήματα λειτουργί­ας της σχολικής τάξης και σε γεγονότα που διαταράσσουν τη διδασκαλία σ’ αυτήν. Τα γεγονότα αυτά συναρτώνται με τη σύνθεση της τάξης, με τα χαρακτηριστικά και τη διδακτική προσέγγιση των διδασκόντων, αλλά και με γενικότερους παράγοντες, όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο της παιδείας, οι τοπικές κοινωνικές συνθήκες, η ευρύτερη κατάσταση στο κόσμο και στην ελληνική κοινωνία.
Η αντιμετώπιση και η αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων που εκδηλώνονται στο επίπεδο της τάξης αποτελούν σημαντικά συστατικά στοιχεία του ρόλου κάθε εκπαιδευτικού και ιδιαιτέ­ρως του κοινωνιολόγου, ο οποίος λόγω της ειδικότητάς του έχει μια ιδιαί­τερη ευαισθησία και κατανόηση για τις συνέπειες αυτών των προβλημάτων στη ζωή των παιδιών και στην εκπαίδευσή τους.