Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "Διαταραχές του φάσματος του αυτισμού"

Χαιρετισμός

Η σοβαρότητα, η χρονιότητα, η μοναδική φύση των διαταραχών του φάσματος του αυτισμού και η αναγνώριση ολοένα και πιο ήπιων μορφών του ,που μέχρι το πρόσφατο παρελθόν δεν διαγιγνώσκονταν, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για έγκυρη επιστημονική ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας και εκπαίδευσης καθώς και των γονέων. 
 

Οι εξελίξεις στους τομείς της διάγνωσης, της κατανόησης της αιτιολογίας, της αντιμετώπισης και της ψυχο-εκπαίδευσης απαιτούν συνεχή εκπαίδευση στη διαχείριση και στην παροχή κατάλληλων υπηρεσιών προς τα άτομα και τις οικογένειές τους.


Η κλινική εμπειρία ανά τον κόσμο έχει δείξει ότι η δομημένη εκπαίδευση, όπως εφαρμόζεται επί 40 χρόνια από το πρόγραμμα TEACCH του Πανεπιστημίου του Chapel Hill στη Β. Καρολίνα των ΗΠΑ, είναι από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους διεθνώς. Η επιτυχία αυτής της μεθόδου στηρίζεται στη βαθειά γνώση και κατανόηση των ΔΦΑ, στη διαχείριση και την αποκατάσταση των ιδιαίτερων αποκλίσεων κοινωνικότητας, επικοινωνίας και προσαρμογής της συμπεριφοράς, που προωθούν εξατομικευμένα την ανεξαρτησία. Το τριήμερο πρακτικό σεμινάριο στη δομημένη εκπαίδευση, που οργανώνεται υπό την αιγίδα του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Ν. Ρεθύμνου, μετά από την εισαγωγική αναφορά στις νεότερες εξελίξεις στον τομέα των διαταραχών του φάσματος του αυτισμού, εστιάζεται στην ανάλυση και στην εφαρμογή της δομημένης εκπαίδευσης στο σχολείο, στο σπίτι και στην κοινότητα, λαμβάνοντας υπόψη την ελληνική πραγματικότητα. Περιλαμβάνει την παρουσίαση της μεθόδου και συστηματική πρακτική άσκηση, με έμφαση στην προώθηση της κατανόησης, της επικοινωνίας, της κοινωνικής συνδιαλλαγής και στην οργάνωση και διαχείριση της συμπεριφοράς.

Εισηγήτρια – εκπαιδεύτρια είναι η παιδοψυχίατρος Βάγια Α. Παπαγεωργίου, M.D., Med, Διδάκτωρ του Α.Π.Θ., Διπλωματούχος Παιδοψυχιατρικής από το Ινστιτούτο Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου του Birmingham, με εξειδίκευση στη διάγνωση-αντιμετώπιση των διαταραχών του φάσματος του αυτισμού, στις ΗΠΑ και στη Μ. Βρετανία. Η Βάγια Παπαγεωργίου εκπαιδεύτηκε στον Τομέα TEACCH του Πανεπιστημίου του Chapel Hill στην Β. Καρολίνα των ΗΠΑ. Οργάνωσε και ήταν επί σειρά ετών επιστημονικά υπεύθυνη του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου Β. Ελλάδας του ΨΝΘ, δίδαξε στον Τομέα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. σε προπτυχιακό μια μεταπτυχιακό επίπεδο και διετέλεσε Επίκουρος Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει μακρόχρονη κλινική εμπειρία στα προβλήματα ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων και συμμετέχει επί σειρά ετών στην εκπαίδευση φοιτητών ιατρικής και ψυχολογίας, ειδικευόμενων γιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας. Είναι συγγραφέας των βιβλίων ‘Παιδιά και Έφηβοι – Προβλήματα Ψυχικής Υγείας’ και ‘Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων’ (University Studio Press). Συμμετείχε στη συγγραφή των βιβλίων ‘Handbook of Autism and Developmental Disorders’ (Willey, 2005) και Mental Health Interventions and Services for Vulnerable Children and Young People (Jessica Kingsley Publishers, 2007) και επιμελήθηκε την έκδοση στα ελληνικά διαφορετικών επιστημονικών βιβλίων.

Η Εισηγήτρια - Εκπαιδεύτρια

Βάγια Α. Παπαγεωργίου
Παιδοψυχίατρος-Ειδικός TEACCH
Σύμβουλος Αυτισμού

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παρουσίαση βιβλίου στο Λεοντάρι Αλιάρτου-Θεσπιέων

Ποιά τα χαρακτηριστικά ενός καλού δασκάλου;

Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο μια μαθησιακή αλλά και μια ψυχολογική διαδικασία γι’ αυτό και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εκπληρούν και το ρόλο του παιδαγωγού – ψυχολόγου.  Σήμερα οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα στις όλο και πιο πλουραλιστικές σχολικές τάξεις. Εκτός από καλοί δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι και καλοί σύμβουλοι και καλοί εμψυχωτές.
Συμβουλευτική ονομάζεται η προσέγγιση που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός ο οποίος προσφέρει ψυχολογική βοήθεια ή στήριξη σε μαθητές του ή σε γονείς μαθητών του προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους (ανάγκες που πηγάζουν από το σχολείο, συμμαθητές, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον). Δεν επιδιώκεται ψυχανάλυση αλλά ψυχολογική στήριξη αυτών. Η συμβουλευτική στην εκπαίδευση επιδιώκει την καλή συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες και την οικογένειά τους η συμβουλευτική και οι συμβ…

Προβλήματα σχολικής τάξης και διαχείριση κρίσεων

Θα αναφερθούμε σε προβλήματα λειτουργί­ας της σχολικής τάξης και σε γεγονότα που διαταράσσουν τη διδασκαλία σ’ αυτήν. Τα γεγονότα αυτά συναρτώνται με τη σύνθεση της τάξης, με τα χαρακτηριστικά και τη διδακτική προσέγγιση των διδασκόντων, αλλά και με γενικότερους παράγοντες, όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο της παιδείας, οι τοπικές κοινωνικές συνθήκες, η ευρύτερη κατάσταση στο κόσμο και στην ελληνική κοινωνία.
Η αντιμετώπιση και η αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων που εκδηλώνονται στο επίπεδο της τάξης αποτελούν σημαντικά συστατικά στοιχεία του ρόλου κάθε εκπαιδευτικού και ιδιαιτέ­ρως του κοινωνιολόγου, ο οποίος λόγω της ειδικότητάς του έχει μια ιδιαί­τερη ευαισθησία και κατανόηση για τις συνέπειες αυτών των προβλημάτων στη ζωή των παιδιών και στην εκπαίδευσή τους.