Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς

Σεμινάρια Εξειδίκευσης στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης/ Δεύτερης Γλώσσας σε ενηλίκους

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού οργανώνει κάθε χρόνο, από το 2000, σεμινάρια εξειδίκευσης στη
διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/ δεύτερης γλώσσας σε ενηλίκους. Όλα αυτά τα χρόνια δεκάδες
εκπαιδευτικοί έχουν καταρτισθεί στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού με επιτυχία και μεταφέρουν πλέον στη διδακτική τους πράξη όλη αυτή τη θεωρητική και πρακτική γνώση που με φροντίδα και μεθοδικότητα έχουμε συστηματοποιήσει μετά τα 15 χρόνια λειτουργίας μας. Τα σεμινάρια στηρίζονται στις αρχές της συμμετοχικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Ενσωματώνουν τις εμπειρίες των συμμετεχόντων και προωθούν την ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων και υλικών, όχι μόνο διδακτικών αλλά και σχετικών με τις κοινωνικές και πολιτισμικές γνώσεις. Εφαρμόζονται οι τεχνικές: εργασία σε ομάδες και σεζευγάρια, παιχνίδι ρόλων, μικροδιδασκαλία, εισήγηση, κατευθυνόμενη συζήτηση, καταιγισμός ιδεών, γλωσσικά και εκπαιδευτικά παιχνίδια, βιωματικές δραστηριότητες.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2010


α) Σεμινάριο 16 ωρών, το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Νοεμβρίου 2010:
• Οι ενήλικοι ως σπουδαστές της νέας ελληνικής: εντοπισμός χαρακτηριστικών, αναγκών και προσδοκιών των μαθητών μας, οι ενήλικοι ως μαθητές
• Ο σχεδιασμός του μαθήματος, η κατάταξη των μαθητών σε τμήματα, η επιλογή και αξιολόγηση του
διδακτικού εγχειριδίου και διδακτικών υλικών
• Η διδασκαλία του κειμένου και του λεξιλογίου, παρουσιάζοντας το νέο κείμενο, η αφομοίωση του νέου λεξιλογίου
• Διαπολιτισμικότητα, μία βιωματική προσέγγιση
Δίδακτρα: 150 ευρώ
β) Σεμινάριο 16 ωρών, το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Νοεμβρίου 2010:
• Η διδασκαλία της γραμματικής σε διάφορα επίπεδα γλωσσομάθειας
• Η ενεργοποίηση των μαθητών: οι εργασίες στο σπίτι, οι έρευνες, οι τάξεις συζήτησης
• Η λειτουργικότητα των γλωσσικών παιχνιδιών και επικοινωνιακών δραστηριοτήτων: τα πλεονεκτήματα και τα προβλήματα των επικοινωνιακών ασκήσεων, τύποι επικοινωνιακών δραστηριοτήτων
• Η επιλογή και χρήση οπτικοακουστικών υλικών στο μάθημα
• Αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων στη διδασκαλία
• Οι εξελίξεις στο χώρο της διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας και της εκπαίδευσης ενηλίκων
Δίδακτρα: 150 ευρώ
γ) «Διδάσκοντας Ελληνικά σε Ενήλικες», 20-24 Νοεμβρίου 2010:
• Οι ενήλικοι ως σπουδαστές της νέας ελληνικής: εντοπισμός χαρακτηριστικών, αναγκών και προσδοκιών των μαθητών μας, οι ενήλικοι ως μαθητές
• Ο σχεδιασμός του μαθήματος, η κατάταξη των μαθητών σε τμήματα, η επιλογή και αξιολόγηση του
διδακτικού εγχειριδίου και διδακτικών υλικών
• Η διδασκαλία του κειμένου και του λεξιλογίου, παρουσιάζοντας το νέο κείμενο, η αφομοίωση του νέου λεξιλογίου
• Διαπολιτισμικότητα, μία βιωματική προσέγγιση
• Η διδασκαλία της γραμματικής σε διάφορα επίπεδα ελληνομάθειας
• Η επιλογή και η χρήση οπτικοακουστικών υλικών στο μάθημα
• Επίσκεψη σε Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Αθήνα: παρατήρηση του χώρου των μαθημάτων, συζήτηση με σπουδαστές και καθηγητές
• Επίσκεψη στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης (Μπενάκη) και στο Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων
Δίδακτρα: 670 ευρώ
δ) «Μαθαίνοντας να διδάσκουμε ελληνικά», 27 Νοεμβρίου -1 Δεκεμβρίου 2010:
• Η διδασκαλία της γραμματικής σε διάφορα επίπεδα ελληνομάθειας
• Η ενεργοποίηση των μαθητών: οι εργασίες στο σπίτι, οι έρευνες, οι τάξεις συζήτησης
• Η λειτουργικότητα των γλωσσικών παιχνιδιών και επικοινωνιακών δραστηριοτήτων: τα πλεονεκτήματα και τα προβλήματα των επικοινωνιακών ασκήσεων, τύποι επικοινωνιακών δραστηριοτήτων
• Η επιλογή και η χρήση οπτικοακουστικών υλικών στο μάθημα
• Αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων στη διδασκαλία
• Οι εξελίξεις στο χώρο της διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας και της εκπαίδευσης ενηλίκων
• Οι ενήλικοι ως σπουδαστές της νέας ελληνικής: εντοπισμός χαρακτηριστικών, αναγκών και προσδοκιών των μαθητών μας, οι ενήλικοι ως μαθητές, ο ρόλος του δασκάλου, η διαχείριση του χρόνου
• Η διδασκαλία του κειμένου: τεχνικές διδασκαλίας και αφομοίωσης του κειμένου
• Επίσκεψη σε Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Αθήνα: παρατήρηση του χώρου των μαθημάτων, συζήτηση με σπουδαστές και καθηγητές
• Επίσκεψη στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης (Μπενάκη) και στο Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων
Δίδακτρα: 670 ευρώ
Στα δίδακτρα περιλαμβάνονται συνεδρίες, εργαστήρια σε ομάδες, υλικά σεμιναρίου, βεβαίωση παρακολούθησης, ελαφρύ γεύμα.
Ενεργός Ακρόαση - Πρακτική Εξάσκηση
Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ως ακροατές-βοηθοί καθηγητές σε μάθημα που γίνεται στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού σε πραγματικές συνθήκες, δηλαδή μάθημα ελληνικής γλώσσας σε ξενόγλωσσους σπουδαστές. Η ενεργός ακρόαση μπορεί να γίνει είτε στην Αθήνα είτε στη Λέσβο, όπου το ΚΕΠ συνδιοργανώνει με την Εταιρεία Πολιτιστική Ανάπτυξης Λέσβου ΑΙΟΛΙΣ εντατικά προγράμματα ελληνικής γλώσσας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η πρακτική αυτή εκπαίδευση θεωρείται συμπληρωματική της βασικής εκπαίδευσης στις Συνεδρίες και τα Εργαστήρια, και δεν είναι δυνατό να συμμετάσχει κάποιος ο οποίος δεν έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα σεμινάριο διάρκειας 16 ωρών.
Κόστος ενεργού ακρόασης:
20 ώρες: 200 ευρώ
40 ώρες: 400 ευρώ
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις εγγραφής:
Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού
www.hcc.edu.gr
Δεριγνύ 18, 10434 Αθήνα
Τηλ: 210 5238149, Fax: 210 8836494
Συντονίστρια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Βάσια Κόσσυβα
e-mail: vassia@hcc.edu.gr

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ποιά τα χαρακτηριστικά ενός καλού δασκάλου;

Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο μια μαθησιακή αλλά και μια ψυχολογική διαδικασία γι’ αυτό και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εκπληρούν και το ρόλο του παιδαγωγού – ψυχολόγου.  Σήμερα οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα στις όλο και πιο πλουραλιστικές σχολικές τάξεις. Εκτός από καλοί δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι και καλοί σύμβουλοι και καλοί εμψυχωτές.
Συμβουλευτική ονομάζεται η προσέγγιση που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός ο οποίος προσφέρει ψυχολογική βοήθεια ή στήριξη σε μαθητές του ή σε γονείς μαθητών του προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους (ανάγκες που πηγάζουν από το σχολείο, συμμαθητές, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον). Δεν επιδιώκεται ψυχανάλυση αλλά ψυχολογική στήριξη αυτών. Η συμβουλευτική στην εκπαίδευση επιδιώκει την καλή συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες και την οικογένειά τους η συμβουλευτική και οι συμβ…

Παρουσίαση βιβλίου στο Λεοντάρι Αλιάρτου-Θεσπιέων

Η θέση της γυναίκας στην Αρχαία Ελλάδα ... Η Μήδεια στον Ευριπίδη λέει «θα προτιμούσα να πολεμήσω τρεις φορές παρά να γεννήσω μία»

Στην αρχαία Ελλάδα η γυναίκα δεν έχαιρε μεγάλης υπολήψεως. Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι είχαν φτιάξει κοινωνίες πολεμιστών και εμπόρων που ήταν κατεξοχήν ανδροκρατικές, ενώ οι γυναίκες ήταν χρήσιμες για τη σεξουαλική ικανοποίηση των ανδρών και βέβαια για την αναπαραγωγή. Η γέννηση και η ανατροφή των παιδιών ήταν οι σοβαρότερες αρμοδιότητες που είχε η γυναίκα. Οι μητέρες είχαν σοβαρότατη αποστολή να επιτελέσουν, κυρίως όταν έπρεπε να αναθρέψουν αγόρια, γιατί τα νεογέννητα κορίτσια ήταν γενικώς ανεπιθύμητα. Η συνήθης πρακτική για ανεπιθύμητα παιδιά, δηλαδή κορίτσια ή άρρωστα νεογέννητα, δεν ήταν βρεφοκτονία, αλλά η εγκατάλειψή τους σε μια ερημιά, η «έκθεσις». Τοκετός στην αρχαιότητα. Ανάγλυφο του 5ου π.Χ αιώνα Σύμφωνα με ιστορικές εκτιμήσεις, το 10% των νεογέννητων κοριτσιών πετιόντουσαν στις ερημιές και πέθαιναν.