Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ZΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ «Πλειάδες»

ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΑΚΩΝ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Αγαπητοί φίλοι,
Η «Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – Πλειάδες» είναι μη κερδοσκοπική μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ), με αντικείμενο την εθελοντική παρέμβαση στον ευρύ θεματικό χώρο της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την στήριξη ατόμων και ομάδων, τα δικαιώματα των οποίων παραβιάζονται ή/και άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Προσφέρουμε εθελοντικά υψηλού επιπέδου νομικές, ιατρικές, ψυχοκοινωνικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές υπηρεσίες, ενώ στα πλαίσια του προγράμματος των φυλακών ήδη υλοποιείται πρόγραμμα παροχής ιατρικών υπηρεσιών στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θήβας.
Η ανάπτυξη του Τμήματος των Φυλακών θα συμβάλλει ουσιαστικά στους στόχους και σκοπούς της οργάνωσης, αφού πρόκειται για μιαν ομάδα στόχο που πραγματικά δεν έχει φωνή, έναν χώρο με πραγματική ανάγκη για ουσιαστικό έργο που μόνον ο συντονισμός πολλών ειδικοτήτων μπορεί να επιτύχει. Μόνο η «Δράση» τις συγκεντρώνει όλες: νομικό, ιατρικό, εκπαιδευτικό, πολιτιστικό τμήμα και τμήμα ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης!
Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν είναι: 

• Νομική συμβουλευτική υπηρεσία.
• Παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης στους χώρους κράτησης.
• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη κρατουμένων.
• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη συγγενών/συντρόφων κρατουμένων.
• Ψυχοκοινωνική στήριξη αποφυλακισμένων.
• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη κρατουμένων και συγγενών/συντρόφων μέσω τηλεφωνικής γραμμής SOS.
• Διαχείριση του χρόνου των κρατουμένων μέσω εκπαιδευτικών/επιμορφωτικών δραστηριοτήτων.
• Ψυχολογική υποστήριξη των Σωφρονιστικών Υπαλλήλων και διαχείριση καταστάσεων κρίσης.


Ζητούνται εθελοντές προκειμένου να πλαισιώσουν τις δραστηριότητες του τμήματος φυλακών. Ειδικότερα:
Ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, εγκληματολόγοι, εκπαιδευτικοί

Επίσης ζητούνται εθελοντές για την διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε:
Καθημερινά (εκτός Σαββάτου & Κυριακής): 10.30 - 18.30 στα τηλέφωνα:
210 6925782 - 210 6925715 - 6974 171144 (κ. Τίνα Τόρρονεν / υπεύθυνη
Τμήματος Φυλακών)

Παρακαλούμε, να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο κάτωθι email: prisonersmail@gmail.com (Θέμα: ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ)

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παρουσίαση βιβλίου στο Λεοντάρι Αλιάρτου-Θεσπιέων

Ποιά τα χαρακτηριστικά ενός καλού δασκάλου;

Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο μια μαθησιακή αλλά και μια ψυχολογική διαδικασία γι’ αυτό και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εκπληρούν και το ρόλο του παιδαγωγού – ψυχολόγου.  Σήμερα οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα στις όλο και πιο πλουραλιστικές σχολικές τάξεις. Εκτός από καλοί δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι και καλοί σύμβουλοι και καλοί εμψυχωτές.
Συμβουλευτική ονομάζεται η προσέγγιση που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός ο οποίος προσφέρει ψυχολογική βοήθεια ή στήριξη σε μαθητές του ή σε γονείς μαθητών του προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους (ανάγκες που πηγάζουν από το σχολείο, συμμαθητές, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον). Δεν επιδιώκεται ψυχανάλυση αλλά ψυχολογική στήριξη αυτών. Η συμβουλευτική στην εκπαίδευση επιδιώκει την καλή συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες και την οικογένειά τους η συμβουλευτική και οι συμβ…

Προβλήματα σχολικής τάξης και διαχείριση κρίσεων

Θα αναφερθούμε σε προβλήματα λειτουργί­ας της σχολικής τάξης και σε γεγονότα που διαταράσσουν τη διδασκαλία σ’ αυτήν. Τα γεγονότα αυτά συναρτώνται με τη σύνθεση της τάξης, με τα χαρακτηριστικά και τη διδακτική προσέγγιση των διδασκόντων, αλλά και με γενικότερους παράγοντες, όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο της παιδείας, οι τοπικές κοινωνικές συνθήκες, η ευρύτερη κατάσταση στο κόσμο και στην ελληνική κοινωνία.
Η αντιμετώπιση και η αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων που εκδηλώνονται στο επίπεδο της τάξης αποτελούν σημαντικά συστατικά στοιχεία του ρόλου κάθε εκπαιδευτικού και ιδιαιτέ­ρως του κοινωνιολόγου, ο οποίος λόγω της ειδικότητάς του έχει μια ιδιαί­τερη ευαισθησία και κατανόηση για τις συνέπειες αυτών των προβλημάτων στη ζωή των παιδιών και στην εκπαίδευσή τους.