Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ZΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ «Πλειάδες»

ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΑΚΩΝ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Αγαπητοί φίλοι,
Η «Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – Πλειάδες» είναι μη κερδοσκοπική μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ), με αντικείμενο την εθελοντική παρέμβαση στον ευρύ θεματικό χώρο της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την στήριξη ατόμων και ομάδων, τα δικαιώματα των οποίων παραβιάζονται ή/και άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Προσφέρουμε εθελοντικά υψηλού επιπέδου νομικές, ιατρικές, ψυχοκοινωνικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές υπηρεσίες, ενώ στα πλαίσια του προγράμματος των φυλακών ήδη υλοποιείται πρόγραμμα παροχής ιατρικών υπηρεσιών στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θήβας.
Η ανάπτυξη του Τμήματος των Φυλακών θα συμβάλλει ουσιαστικά στους στόχους και σκοπούς της οργάνωσης, αφού πρόκειται για μιαν ομάδα στόχο που πραγματικά δεν έχει φωνή, έναν χώρο με πραγματική ανάγκη για ουσιαστικό έργο που μόνον ο συντονισμός πολλών ειδικοτήτων μπορεί να επιτύχει. Μόνο η «Δράση» τις συγκεντρώνει όλες: νομικό, ιατρικό, εκπαιδευτικό, πολιτιστικό τμήμα και τμήμα ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης!
Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν είναι: 

• Νομική συμβουλευτική υπηρεσία.
• Παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης στους χώρους κράτησης.
• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη κρατουμένων.
• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη συγγενών/συντρόφων κρατουμένων.
• Ψυχοκοινωνική στήριξη αποφυλακισμένων.
• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη κρατουμένων και συγγενών/συντρόφων μέσω τηλεφωνικής γραμμής SOS.
• Διαχείριση του χρόνου των κρατουμένων μέσω εκπαιδευτικών/επιμορφωτικών δραστηριοτήτων.
• Ψυχολογική υποστήριξη των Σωφρονιστικών Υπαλλήλων και διαχείριση καταστάσεων κρίσης.


Ζητούνται εθελοντές προκειμένου να πλαισιώσουν τις δραστηριότητες του τμήματος φυλακών. Ειδικότερα:
Ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, εγκληματολόγοι, εκπαιδευτικοί

Επίσης ζητούνται εθελοντές για την διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε:
Καθημερινά (εκτός Σαββάτου & Κυριακής): 10.30 - 18.30 στα τηλέφωνα:
210 6925782 - 210 6925715 - 6974 171144 (κ. Τίνα Τόρρονεν / υπεύθυνη
Τμήματος Φυλακών)

Παρακαλούμε, να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο κάτωθι email: prisonersmail@gmail.com (Θέμα: ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ)

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ποιά τα χαρακτηριστικά ενός καλού δασκάλου;

Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο μια μαθησιακή αλλά και μια ψυχολογική διαδικασία γι’ αυτό και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εκπληρούν και το ρόλο του παιδαγωγού – ψυχολόγου.  Σήμερα οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα στις όλο και πιο πλουραλιστικές σχολικές τάξεις. Εκτός από καλοί δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι και καλοί σύμβουλοι και καλοί εμψυχωτές.
Συμβουλευτική ονομάζεται η προσέγγιση που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός ο οποίος προσφέρει ψυχολογική βοήθεια ή στήριξη σε μαθητές του ή σε γονείς μαθητών του προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους (ανάγκες που πηγάζουν από το σχολείο, συμμαθητές, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον). Δεν επιδιώκεται ψυχανάλυση αλλά ψυχολογική στήριξη αυτών. Η συμβουλευτική στην εκπαίδευση επιδιώκει την καλή συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες και την οικογένειά τους η συμβουλευτική και οι συμβ…

Παρουσίαση βιβλίου στο Λεοντάρι Αλιάρτου-Θεσπιέων

Η θέση της γυναίκας στην Αρχαία Ελλάδα ... Η Μήδεια στον Ευριπίδη λέει «θα προτιμούσα να πολεμήσω τρεις φορές παρά να γεννήσω μία»

Στην αρχαία Ελλάδα η γυναίκα δεν έχαιρε μεγάλης υπολήψεως. Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι είχαν φτιάξει κοινωνίες πολεμιστών και εμπόρων που ήταν κατεξοχήν ανδροκρατικές, ενώ οι γυναίκες ήταν χρήσιμες για τη σεξουαλική ικανοποίηση των ανδρών και βέβαια για την αναπαραγωγή. Η γέννηση και η ανατροφή των παιδιών ήταν οι σοβαρότερες αρμοδιότητες που είχε η γυναίκα. Οι μητέρες είχαν σοβαρότατη αποστολή να επιτελέσουν, κυρίως όταν έπρεπε να αναθρέψουν αγόρια, γιατί τα νεογέννητα κορίτσια ήταν γενικώς ανεπιθύμητα. Η συνήθης πρακτική για ανεπιθύμητα παιδιά, δηλαδή κορίτσια ή άρρωστα νεογέννητα, δεν ήταν βρεφοκτονία, αλλά η εγκατάλειψή τους σε μια ερημιά, η «έκθεσις». Τοκετός στην αρχαιότητα. Ανάγλυφο του 5ου π.Χ αιώνα Σύμφωνα με ιστορικές εκτιμήσεις, το 10% των νεογέννητων κοριτσιών πετιόντουσαν στις ερημιές και πέθαιναν.