Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Δωρεάν προγράμματα επιμόρφωσης ανέργων

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), σας καλωσορίζει στα εξ αποστάσεως Εκπαιδευτικά Προγράμματα Επιμόρφωσης Ανέργων!
Η ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση και διαρκή βελτίωση των ικανοτήτων σε μία ευμετάβλητη και άκρως ανταγωνιστική αγορά εργασίας, αποτελούν το κίνητρο για να δοθούν τα κατάλληλα εφόδια στα άτομα που δεν εργάζονται αυτή τη χρονική στιγμή, προκειμένου να επανενταχθούν ομαλά στην αγορά εργασίας. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια του κοινωνικού έργου που παρέχει το Κ.Ε.Κ. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η παρακολούθηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων είναι δωρεάν!

Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και τον τρόπο διεξαγωγής των συγκεκριμένων προγραμμάτων μπορείτε να ανατρέξετε στους αντίστοιχους οδηγούς σπουδών.
Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(σε μήνες)

Marketing και Επικοινωνία
2

Βασικά Βήματα Έναρξης και Λειτουργίας των Επιχειρήσεων
2

Η Γυναικεία Επιχειρηματικότητα στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον
2

Αλλαγή Επαγγέλματος: Τουρισμός (new)
2

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής το αργότερο μέχρι και τις 28/2/2011. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί την 1η Μαρτίου του 2011, ενώ η έναρξη των μαθημάτων έχει οριστεί για τις 14/3/2011.
Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, προτεραιότητα θα δοθεί σε ορισμένες κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού:
α)Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ, ηλικίας 25 έως 34 ετών,
β) Μακροχρόνια άνεργοι,
γ) Μέλη πολύτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας,
δ) Άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τέλος, άτομα που έχουν συμμετάσχει ξανά σε προγράμματα επιμόρφωσης ανέργων που διεξήγαγε το ΚΕΚ του ΕΚΠΑ, δεν έχουν δικαίωμα εκ νέου συμμετοχής.
                                                                                                               
                                                                                                                   http://elearn.elke.uoa.gr/elearn
                                                                                                           

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παρουσίαση βιβλίου στο Λεοντάρι Αλιάρτου-Θεσπιέων

Ποιά τα χαρακτηριστικά ενός καλού δασκάλου;

Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο μια μαθησιακή αλλά και μια ψυχολογική διαδικασία γι’ αυτό και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εκπληρούν και το ρόλο του παιδαγωγού – ψυχολόγου.  Σήμερα οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα στις όλο και πιο πλουραλιστικές σχολικές τάξεις. Εκτός από καλοί δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι και καλοί σύμβουλοι και καλοί εμψυχωτές.
Συμβουλευτική ονομάζεται η προσέγγιση που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός ο οποίος προσφέρει ψυχολογική βοήθεια ή στήριξη σε μαθητές του ή σε γονείς μαθητών του προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους (ανάγκες που πηγάζουν από το σχολείο, συμμαθητές, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον). Δεν επιδιώκεται ψυχανάλυση αλλά ψυχολογική στήριξη αυτών. Η συμβουλευτική στην εκπαίδευση επιδιώκει την καλή συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες και την οικογένειά τους η συμβουλευτική και οι συμβ…

Προβλήματα σχολικής τάξης και διαχείριση κρίσεων

Θα αναφερθούμε σε προβλήματα λειτουργί­ας της σχολικής τάξης και σε γεγονότα που διαταράσσουν τη διδασκαλία σ’ αυτήν. Τα γεγονότα αυτά συναρτώνται με τη σύνθεση της τάξης, με τα χαρακτηριστικά και τη διδακτική προσέγγιση των διδασκόντων, αλλά και με γενικότερους παράγοντες, όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο της παιδείας, οι τοπικές κοινωνικές συνθήκες, η ευρύτερη κατάσταση στο κόσμο και στην ελληνική κοινωνία.
Η αντιμετώπιση και η αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων που εκδηλώνονται στο επίπεδο της τάξης αποτελούν σημαντικά συστατικά στοιχεία του ρόλου κάθε εκπαιδευτικού και ιδιαιτέ­ρως του κοινωνιολόγου, ο οποίος λόγω της ειδικότητάς του έχει μια ιδιαί­τερη ευαισθησία και κατανόηση για τις συνέπειες αυτών των προβλημάτων στη ζωή των παιδιών και στην εκπαίδευσή τους.