Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Couch surfing project: απάντηση στην οικονομική κρίση


Σε μια εποχή σαν τη σημερινή, όπου η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει το κάθε σπίτι, οι άνθρωποι θεωρούν δραστηριότητες σαν τα ταξίδια ως περιττή πολυτέλεια. Όμως τα ταξίδια δε γίνονται μόνο για διασκέδαση. Είναι ένας τρόπος να γνωρίσουμε τον κόσμο και να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας. Πάντα μπορούν να βρεθούν οικονομικές λύσεις, και το couch surfing είναι μια από αυτές...
Τι είναι;
Το Couch Surfing είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών φιλοξενίας, με περίπου 1.4 εκατομμύρια μέλη σε 231 χώρες. Κύρια επιδίωξή του είναι:
  •   να δικτυώσει, σε διεθνές επίπεδο, ανθρώπους και περιοχές
  •   να δημιουργήσει εκπαιδευτικές ανταλλαγές
  •   να διευκολύνει την διαπολιστισμική κατανόηση

Η δραστηριότητα δεν είναι συνδεδεμένη τόσο με τους καναπέδες ή με τη δωρεάν διαμονή σε διάφορες χώρες, αλλά σύμφωνα και με τα «πιστεύω» των ιδρυτών, αν ανοίξουμε τα σπίτια, τις καρδιές μας και τις ζωές μας, ο κόσμος θα γίνει καλύτερος. Η φιλοξενία είναι το βασικό μέσο για την επίτευξη του στόχου αυτού.
Πώς λειτουργεί;
Μετά την εγγραφή στην ιστοσελίδα (http://www.couchsurfing.org/), η οποία είναι δωρεάν, τα μέλη έχουν την επιλογή να παρέχουν πληροφορίες και φωτογραφίες τόσο για τον εαυτό τους όσο και για την υποδομή διανυκτέρευσης που προσφέρεται, εφόσον αυτή προσφέρεται. Αξίζει να σημειωθεί εδώ, πως δεν είναι αναγκαστικό κάποιος να προσφέρει διαμονή στο δικό του σπίτι (ως ανταλλαγή). Μπορεί απλά να επισκεφτεί το σπίτι κάποιου άλλου, χωρίς περαιτέρω υποχρεώσεις.  Ονόματα και διευθύνσεις μπορούν να επαληθευτούν. Τα μέλη μπορούν να διαλέξουν οικοδεσπότη ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, την περιοχή, ενώ οι λεπτομέρειες της διαμονής καθορίζονται αποκλειστικά μεταξύ οικοδεσπότη και φιλοξενούμενου.
Ιστορία
Η ιδέα του Couch Surfing ανήκει στον Casey Fenton. Το 2000, ο Fenton, αγόρασε ένα φτηνό εισιτήριο από Βοστόνη προς Ισλανδία και σκέφτηκε αντί να μείνει σε ξενώνα να στείλει e-mail σε 1500 τυχαίους φοιτητές από το Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας ζητώντας τους εάν θα μπορούσε να φιλοξενηθεί στον καναπέ τους. Τελικά, έλαβε περισσότερες από πενήντα προσφορές για φιλοξενία και η ιδέα εξελίχθηκε στο μυαλό του.
Το Couch Surfing στην Ελλάδα
Το couch surfing είναι μία νέα τάση για την Ελλάδα. Δεν είναι τόσο διαδεδομένη, σε αντίθεση με τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί για την Ελλάδα το Group “Greece” με περίπου 2448 μέλη , ενώ υπάρχουν περίπου 125 couch surfers από την Θεσσαλονίκη.
Ασφάλεια
Η ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα για το couchsurfing.org, τόσο για τους οικοδεσπότες όσο και για τους φιλοξενούμενους. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι που την  εξασφαλίζουν. Αρχικά, πιστοποιείται η διεύθυνση του μέλους, δείχνοντας έτσι ότι είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγεται η πιθανότητα πλαστοπροσωπίας. Πιο ουσιαστικές όμως είναι οι συστάσεις. Στον προσωπικό χώρο των μελών, υπάρχει ένα πλαίσιο όπου άλλα μέλη μπορούν να κάνουν συστάσεις, αναφέροντας στοιχεία από την εμπειρία της φιλοξενίας σε αυτά τα μέρη ή από την προσωπική τους γνωριμία.
Το Couch Surfing είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε όσους έχουν όρεξη να γνωρίσουν τον κόσμο πιο ουσιαστικά, μένοντας με ανθρώπους τελείως διαφορετικούς, με την ίδια όμως διάθεση για γνωριμίες και ανταλλαγή πολιτισμικών συνηθειών..

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παρουσίαση βιβλίου στο Λεοντάρι Αλιάρτου-Θεσπιέων

Ποιά τα χαρακτηριστικά ενός καλού δασκάλου;

Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο μια μαθησιακή αλλά και μια ψυχολογική διαδικασία γι’ αυτό και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εκπληρούν και το ρόλο του παιδαγωγού – ψυχολόγου.  Σήμερα οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα στις όλο και πιο πλουραλιστικές σχολικές τάξεις. Εκτός από καλοί δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι και καλοί σύμβουλοι και καλοί εμψυχωτές.
Συμβουλευτική ονομάζεται η προσέγγιση που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός ο οποίος προσφέρει ψυχολογική βοήθεια ή στήριξη σε μαθητές του ή σε γονείς μαθητών του προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους (ανάγκες που πηγάζουν από το σχολείο, συμμαθητές, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον). Δεν επιδιώκεται ψυχανάλυση αλλά ψυχολογική στήριξη αυτών. Η συμβουλευτική στην εκπαίδευση επιδιώκει την καλή συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες και την οικογένειά τους η συμβουλευτική και οι συμβ…

Προβλήματα σχολικής τάξης και διαχείριση κρίσεων

Θα αναφερθούμε σε προβλήματα λειτουργί­ας της σχολικής τάξης και σε γεγονότα που διαταράσσουν τη διδασκαλία σ’ αυτήν. Τα γεγονότα αυτά συναρτώνται με τη σύνθεση της τάξης, με τα χαρακτηριστικά και τη διδακτική προσέγγιση των διδασκόντων, αλλά και με γενικότερους παράγοντες, όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο της παιδείας, οι τοπικές κοινωνικές συνθήκες, η ευρύτερη κατάσταση στο κόσμο και στην ελληνική κοινωνία.
Η αντιμετώπιση και η αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων που εκδηλώνονται στο επίπεδο της τάξης αποτελούν σημαντικά συστατικά στοιχεία του ρόλου κάθε εκπαιδευτικού και ιδιαιτέ­ρως του κοινωνιολόγου, ο οποίος λόγω της ειδικότητάς του έχει μια ιδιαί­τερη ευαισθησία και κατανόηση για τις συνέπειες αυτών των προβλημάτων στη ζωή των παιδιών και στην εκπαίδευσή τους.