30 Μαΐ 2016

A four-week English Grammar Course - Προετοιμασία Εξετάσεων ECCE,FCE

Στην προσπάθειά μας να προετοιμάσουμε τους μαθητές για τις εξετάσεις των πανεπιστημίων Michigan & Cambridge (ECCE, FCE) δημιουργήσαμε ένα καλοκαιρινό τμήμα το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων τους στη Γραμματική. Είναι ένα refresher grammar course στο οποίο ο μαθητής επαναλαμβάνει ό,τι έχει διδαχθεί έως τη στιγμή που θα είναι έτοιμος να συμμετάσχει στις εξετάσεις του Lower και ταυτόχρονα καλύπτει όποια “κενά” έχει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η διδασκαλία στόχο έχει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της ομιλίας, της έκθεσης, της κατανόησης κειμένου και της ακουστικής.
Ποιους αφορά

Μαθητές των επιπέδων Α2+, Β1, Β1+, Β2, Β2+ ( Senior C, D, E, FCE) και με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει ένα από ανωτέρω επίπεδα. Αφορά παιδιά ηλικίας 12-14 χρονών και ενήλικες.


Πόσο διαρκεί
Διαρκεί 4 εβδομάδες και είναι συνολικά 36 ωρών (9 ώρες/εβδομάδα)
We run a 4-week Summer Grammar Course for young and adult learners. This course is appropriate for pre intermediate, intermediate and upper intermediate (level B1, B1+, B2) students who want to enhance their English language skills. Students must be able to speak, understand, read, and write English well enough to benefit from the course.

The course is delivered in communicative and interactive way with the aim to improve students’ confidence in using the english language and prepare them for their exams (ECCE, FCE). The course provides activities designed to develop language skills(speaking, writing, reading and listening), vocabulary and pronunciation.

We encourage confidence, creativity, communication and team-working skills.Our summer course is available at Aliartos, Viotia.For online enrolment


Click on this registration form link: Registration Form

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου