Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Το Πανεπιστήμιο του Λαού

Το πρώτο πλήρως ανοιχτό διαδικτυακό πανεπιστήμιο είναι πραγματικότητα. Με μικρό κόστος (10-100 δολάρια) μπορεί κανείς να αποκτήσει πτυχίο ή μεταπτυχιακό από απόσταση. Όλη η  φοίτηση γίνεται online. Μάλιστα το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο έχει την υποστήριξη από αρκετά φημισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως το Yale.
Αυτό που απαιτείται για να φοιτήσει κανείς στο «Πανεπιστήμιο του Λαού» είναι απολυτήριο λυκείου (high school) , πρόσβαση στο διαδίκτυο καθώς και γνώση αγγλικών. Το ίδρυμα έχει έδρα στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια, ενώ εκτός του Yale  που αναφέρθηκε έχει τη στήριξη των πανεπιστημίων της Κολούμπια και της Νεας Υόρκης, καθώς και του Ο.Η.Ε.
Το University of People λόγω της φύσης του, είναι αφοσιωμένο στην παγκόσμια πρόοδο και τον «εκδημοκρατισμό» της ανώτατης εκπαίδευσης. Σε αυτό συνεισφέρει ο συνδυασμός χαμηλού κόστους σπουδών και η παγκόσμια παρουσία του διαδικτύου. Η απόκτηση ενός πτυχίου γίνεται προσιτός στόχος για ανθρώπους από κάθε γωνιά του κόσμου. Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που στηρίζεται κυρίως σε ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις. Το όραμα του «Πανεπιστημίου του Λαού», στηρίζεται στην πεποίθηση ότι η καθολική πρόσβαση στην εκπαίδευση αποτελεί βασικό συστατικό για την προαγωγή της παγκόσμιας ειρήνης και της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης.
Ο ισραηλινός ιδρυτής και κύριος χρηματοδότης του Πανεπιστημίου έχει μεγάλες βλέψεις και προσδοκίες για το έργο του. Όπως έχει δηλώσει σε γνωστό οικονομικό περιοδικό: «Η εκπαίδευση έχει γίνει εξαιρετικά δαπανηρή υπόθεση. Αυτό που κάνουμε είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίον εφευρέθηκε το Ιnternet. Γιατί να μη βοηθήσουμε τους ανθρώπους μέσω του Ιnternet, δημιουργώντας ένα πανεπιστήμιο που να προσφέρει μόρφωση χωρίς δίδακτρα; ».
Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τις αιτήσεις μπορείτε  να επισκεφθείτε το siteτου πανεπιστημίου  www.uopeople.org

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παρουσίαση βιβλίου στο Λεοντάρι Αλιάρτου-Θεσπιέων

Ποιά τα χαρακτηριστικά ενός καλού δασκάλου;

Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο μια μαθησιακή αλλά και μια ψυχολογική διαδικασία γι’ αυτό και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εκπληρούν και το ρόλο του παιδαγωγού – ψυχολόγου.  Σήμερα οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα στις όλο και πιο πλουραλιστικές σχολικές τάξεις. Εκτός από καλοί δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι και καλοί σύμβουλοι και καλοί εμψυχωτές.
Συμβουλευτική ονομάζεται η προσέγγιση που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός ο οποίος προσφέρει ψυχολογική βοήθεια ή στήριξη σε μαθητές του ή σε γονείς μαθητών του προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους (ανάγκες που πηγάζουν από το σχολείο, συμμαθητές, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον). Δεν επιδιώκεται ψυχανάλυση αλλά ψυχολογική στήριξη αυτών. Η συμβουλευτική στην εκπαίδευση επιδιώκει την καλή συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες και την οικογένειά τους η συμβουλευτική και οι συμβ…

Προβλήματα σχολικής τάξης και διαχείριση κρίσεων

Θα αναφερθούμε σε προβλήματα λειτουργί­ας της σχολικής τάξης και σε γεγονότα που διαταράσσουν τη διδασκαλία σ’ αυτήν. Τα γεγονότα αυτά συναρτώνται με τη σύνθεση της τάξης, με τα χαρακτηριστικά και τη διδακτική προσέγγιση των διδασκόντων, αλλά και με γενικότερους παράγοντες, όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο της παιδείας, οι τοπικές κοινωνικές συνθήκες, η ευρύτερη κατάσταση στο κόσμο και στην ελληνική κοινωνία.
Η αντιμετώπιση και η αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων που εκδηλώνονται στο επίπεδο της τάξης αποτελούν σημαντικά συστατικά στοιχεία του ρόλου κάθε εκπαιδευτικού και ιδιαιτέ­ρως του κοινωνιολόγου, ο οποίος λόγω της ειδικότητάς του έχει μια ιδιαί­τερη ευαισθησία και κατανόηση για τις συνέπειες αυτών των προβλημάτων στη ζωή των παιδιών και στην εκπαίδευσή τους.