Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Τι γίνεται με τις παιδικές χαρές στην Αλίαρτο;

Θέμα 3ο : Παιδικές χαρές

Στη Δημοτική Κοινότητα Αλιάρτου λειτουργούν τρεις παιδικές χαρές και μία είναι υπό κατασκευή.
1) Στο χώρο των Κήπων, νότια του Δημαρχείου.
2) Στον συνοικισμό Ευρυτάνων , πλησίον της κεντρικής πλατείας
3) Στην περιοχή μεταξύ Γυμνασίου και παλαιού γηπέδου.
4) Μία παιδική χαρά είναι υπό κατασκευή και βρίσκεται στο Μάζι πλησίον της πλατείας.
Διαπιστώθηκε ότι από τις τρεις παιδικές χαρές που είναι σε λειτουργία :
Α) καμία δεν διαθέτει το σήμα πιστοποιημένης παιδικής χαράς και
Β) δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που θέτει η υπουργική απόφαση 28492/18-05-2009 περί καθορισμού προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών Δήμων και Κοινοτήτων


Αναλυτικά για κάθε παιδική χαρά διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
1) Η πρώτη βρίσκεται σε ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον αφού είναι εγκαταστημένη μέσα στους Κήπους της Αλιάρτου. Παρατηρήθηκαν όμως οι παρακάτω ελλείψεις:
1. Δεν υπάρχει ζώνη όδευσης στο εσωτερικό της.
2. Δεν διαθέτει ικανό αριθμό καθισμάτων για τους συνοδούς.
3. Δεν διαθέτει σύστημα αποτροπής εισόδου ζώων
4. Δεν είναι περιφραγμένη από όλες τις πλευρές.
5. Υπάρχουν φθορές στα όργανα που επί το πλείστον είναι ξύλινα.

Προτείνεται η επισκευή των οργάνων, η τοποθέτηση περίφραξης, η προσθήκη καθισμάτων και η κατασκευή ζωνών όδευσης. Η προσθήκη οργάνων για μικρότερης ηλικίας παιδιά. Καθώς και η τοποθέτηση σχετικού σήματος για την είσοδο των ζώων.

2) Η δεύτερη στον συνοικισμό παρουσιάζει περισσότερες ελλείψεις και φθορές τόσο στα όργανα που είναι μεταλλικά όσο και στα καθίσματα των συνοδών.

Προτείνουμε την αντικατάσταση των μεταλλικών οργάνων με όργανα νέων προδιαγραφών και την διαμόρφωση του εδάφους ώστε να είναι ασφαλές για τα παιδιά (που να ανταποκρίνονται στο σύστημα πιστοποίησης ΕΛΟΤ και στον Ειδικό Κανονισμό Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Παιχνιδοτόπων). Την επισκευή των υπαρχόντων και την προσθήκη επιπλέον καθισμάτων συνοδών.

3) Η τρίτη παιδική χαρά βρίσκεται στην χειρότερη κατάσταση, φαίνεται εγκαταλελειμμένη και χρήζει πλήρους ανακατασκευής σύμφωνα με τις άνω προδιαγραφές.

Προτείνουμε επίσης την μελέτη – κατασκευή δύο νέων παιδικών χαρών για να καλυφτούν οι ανάγκες όλων των συνοικιών της πόλης . Η πρώτη στο Κολωνάκι σε τμήμα της υπάρχουσας πλατείας και η δεύτερη στο πάρκο βόρεια της εκκλησίας του Αγίου Κωνσταντίνου.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παρουσίαση βιβλίου στο Λεοντάρι Αλιάρτου-Θεσπιέων

Ποιά τα χαρακτηριστικά ενός καλού δασκάλου;

Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο μια μαθησιακή αλλά και μια ψυχολογική διαδικασία γι’ αυτό και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εκπληρούν και το ρόλο του παιδαγωγού – ψυχολόγου.  Σήμερα οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα στις όλο και πιο πλουραλιστικές σχολικές τάξεις. Εκτός από καλοί δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι και καλοί σύμβουλοι και καλοί εμψυχωτές.
Συμβουλευτική ονομάζεται η προσέγγιση που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός ο οποίος προσφέρει ψυχολογική βοήθεια ή στήριξη σε μαθητές του ή σε γονείς μαθητών του προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους (ανάγκες που πηγάζουν από το σχολείο, συμμαθητές, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον). Δεν επιδιώκεται ψυχανάλυση αλλά ψυχολογική στήριξη αυτών. Η συμβουλευτική στην εκπαίδευση επιδιώκει την καλή συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες και την οικογένειά τους η συμβουλευτική και οι συμβ…

Προβλήματα σχολικής τάξης και διαχείριση κρίσεων

Θα αναφερθούμε σε προβλήματα λειτουργί­ας της σχολικής τάξης και σε γεγονότα που διαταράσσουν τη διδασκαλία σ’ αυτήν. Τα γεγονότα αυτά συναρτώνται με τη σύνθεση της τάξης, με τα χαρακτηριστικά και τη διδακτική προσέγγιση των διδασκόντων, αλλά και με γενικότερους παράγοντες, όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο της παιδείας, οι τοπικές κοινωνικές συνθήκες, η ευρύτερη κατάσταση στο κόσμο και στην ελληνική κοινωνία.
Η αντιμετώπιση και η αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων που εκδηλώνονται στο επίπεδο της τάξης αποτελούν σημαντικά συστατικά στοιχεία του ρόλου κάθε εκπαιδευτικού και ιδιαιτέ­ρως του κοινωνιολόγου, ο οποίος λόγω της ειδικότητάς του έχει μια ιδιαί­τερη ευαισθησία και κατανόηση για τις συνέπειες αυτών των προβλημάτων στη ζωή των παιδιών και στην εκπαίδευσή τους.