Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Τι είναι η Δια Βίου Μάθηση

Η συνεχής αναβάθμιση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων αποτελούν το σκοπό της δια βίου μάθησης. Σε έναν κόσμο που εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς και η τεχνολογία αναβαθμίζεται διαρκώς, η ανατροφοδότηση γνώσης κρίνεται ως επιτακτική ανάγκη για κάθε εργαζόμενο και όχι μόνο.

Στόχοι της δια βίου:

· Ενεργοποίηση ατόμων για ατομική και κοινωνική ανάπτυξη τους
· Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών σε δραστηριότητες
· Αύξηση των δυνατοτήτων κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης
· Σύνδεση της απασχόλησης με κεντρικούς αναπτυξιακούς σκοπούς, όπως η πράσινη ανάπτυξη, ο τουρισμός, τα ποιοτικά προϊόντα
· Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας


Το όλο εγχείρημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη χώρα και τους πολίτες της. Για το σκοπό αυτό, στο σχέδιο του Εθνικού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης, εκτιμάται ότι υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκά προγράμματα.

Ορισμένοι εκ τών βασικών προγραμμάτων δια βίου μάθησης είναι:

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ).Είναι ο εθνικός επιτελικός φορέας ο οποίος συγκροτεί δομές και σχεδιάζει, συντονίζει και υποστηρίζει προγράμματα και δράσεις στον τομέα της διά βίου μάθησης.Καταρτίζουν ενήλικους από 18 ετών και πάνω (ανεξαρτήτως φύλου, μορφωτικού επιπέδου, θρησκείας κ.α.). Για άτομα όπως Ρομά ή κρατούμενοι σε φυλακές ανηλίκων το κατώτερο όριο ηλικίας γίνεται 15 ετών. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρακολουθούν περισσότερα από ένα προγράμματα ώστε να εκπαιδευτούν ή να βελτιώσουν υπάρχουσες δεξιότητες. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 56 ΚΕΕ σε όλη την Ελλάδα και τα προγράμματα που προσφέρονται ανήκουν στις εξής θεματικές ενότητες:

* Ελληνική Γλώσσα-Ιστορία
* Ευρωπαϊκές Γλώσσες-Ιστορία
* Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών
* Τεχνολογίες Πληροφορικής-Επικοινωνιών
* Οικονομία-Διοίκηση-Επιχειρήσεις
* Ενεργός Πολίτης: Δικαιώματα-Υποχρεώσεις
* Πολιτισμός-Τέχνες-Διαχείρηση Ελεύθερου Χρόνου
* Ειδικά Προγράμματα
* Προγράμματα δια βίου εκπαίδευση
* Περιβάλλον-Τουρισμός-Ανάπτυξη

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Εκεί δίνεται η ευκαιρία στους πολίτες που δεν τελείωσαν τη υποχρεωτική εκπαίδευση, να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με απολυτήριο Γυμνασίου, παρακολουθώντας τμήματα διάρκειας 18 μηνών. Αυτό βοηθά στην καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και κατ’ επέκταση της ανεργίας.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Seelernetz. Στοχεύει στην υποστήριξη των ασθενέστερων κοινωνικά και οικονομικά ατόμων άνω των 55, μέσω άτυπων μορφών μάθησης, όπως είναι η ενεργοποίηση τους σε δίκτυα (social networks / bridging networks). Σκοπός της δικτύωσης των ηλικιωμένων είναι η αντιμετώπιση των καθημερινών τους προβλημάτων αλλά και η καταπολέμηση της κοινωνικής απομόνωσης.

Το Κέντρο δια βίου μάθησης από απόσταση (Κ.Ε.ΔΒΜ.ΑΠ.). Εδώ μπορούν να φοιτήσουν όλοι ενήλικες άνω των 18 σε εκπαιδευτικά ή επιμορφωτικά προγράμματα. Απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξουν οι εκπαιδευόμενοι, είναι το απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου και η πιστοποίηση γνώσεων Η/Υ. Για τα εκπαιδευτικά προγράμματα απαιτούνται έως 250 ώρες ενώ για τα επιμορφωτικά έως 75. Η επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων γίνεται μέσω εργαλείων ασύγχρονης και σύγχρονης τηλε-συνεργασίας.

Ορισμένες φορές συγχέεται η δια βίου μάθηση με την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Η τελευταία ουσιαστικά αποτελεί ένα από τα μέσα για την επίτευξη της πρώτης. Κύρια μέθοδός της είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Το ΕΑΠ παρέχει περισσότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Το σπίτι χρησιμοποιείται ως χώρος μάθησης, ο φοιτητής επιλέγει το χρόνο μελέτης και το ρυθμό με τον οποίο μαθαίνει. Δεν υπάρχουν εισαγωγικές εξετάσεις ενώ τέλος, ο φοιτητής διαμορφώνει ο ίδιος τη μορφωτική του φυσιογνωμία. Στη χώρα μας το πρόγραμμα αυτό άρχισε το 1997, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 70 και σήμερα απορροφούν χιλιάδες φοιτητές. Οι κλάδοι φοίτησης του ΕΑΠ είναι και χωρίζονται σε 3 κατηγορίες-σχολές

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών: Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό και Ισπανική Γλώσσα & Πολιτισμό

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Σχολή Θετικών επιστημών και Τεχνολογίας: Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες, Πληροφορική

Σύμφωνα με τη σύνοψη σχεδίων νόμου για την ανάπτυξη της δια βίου μάθησης, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού προγράμματός του, ο δήμος είναι αυτός που καθορίζει το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, με βάση το αντίστοιχο εθνικό και περιφερειακό πρόγραμμα. Το τοπικό πρόγραμμα διά βίου μάθησης περιλαμβάνει επενδύσεις, προγράμματα ή επιμέρους δραστηριότητες εκπαίδευσης ενηλίκων. Για παράδειγμα, προσφέρονται δωρεάν μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, μάθησης ξένων γλωσσών σε διαφορετικές περιστάσεις (για το εργασιακό περιβάλλον, για θέματα τουρισμού), εικαστικών (Ζωγραφική, Αγιογραφία, Γλυπτική, Χαρακτική) κ.α.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παρουσίαση βιβλίου στο Λεοντάρι Αλιάρτου-Θεσπιέων

Ποιά τα χαρακτηριστικά ενός καλού δασκάλου;

Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο μια μαθησιακή αλλά και μια ψυχολογική διαδικασία γι’ αυτό και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εκπληρούν και το ρόλο του παιδαγωγού – ψυχολόγου.  Σήμερα οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα στις όλο και πιο πλουραλιστικές σχολικές τάξεις. Εκτός από καλοί δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι και καλοί σύμβουλοι και καλοί εμψυχωτές.
Συμβουλευτική ονομάζεται η προσέγγιση που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός ο οποίος προσφέρει ψυχολογική βοήθεια ή στήριξη σε μαθητές του ή σε γονείς μαθητών του προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους (ανάγκες που πηγάζουν από το σχολείο, συμμαθητές, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον). Δεν επιδιώκεται ψυχανάλυση αλλά ψυχολογική στήριξη αυτών. Η συμβουλευτική στην εκπαίδευση επιδιώκει την καλή συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες και την οικογένειά τους η συμβουλευτική και οι συμβ…

Προβλήματα σχολικής τάξης και διαχείριση κρίσεων

Θα αναφερθούμε σε προβλήματα λειτουργί­ας της σχολικής τάξης και σε γεγονότα που διαταράσσουν τη διδασκαλία σ’ αυτήν. Τα γεγονότα αυτά συναρτώνται με τη σύνθεση της τάξης, με τα χαρακτηριστικά και τη διδακτική προσέγγιση των διδασκόντων, αλλά και με γενικότερους παράγοντες, όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο της παιδείας, οι τοπικές κοινωνικές συνθήκες, η ευρύτερη κατάσταση στο κόσμο και στην ελληνική κοινωνία.
Η αντιμετώπιση και η αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων που εκδηλώνονται στο επίπεδο της τάξης αποτελούν σημαντικά συστατικά στοιχεία του ρόλου κάθε εκπαιδευτικού και ιδιαιτέ­ρως του κοινωνιολόγου, ο οποίος λόγω της ειδικότητάς του έχει μια ιδιαί­τερη ευαισθησία και κατανόηση για τις συνέπειες αυτών των προβλημάτων στη ζωή των παιδιών και στην εκπαίδευσή τους.