Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προτάσεις της νέας δημοτικής αρχής Αλιάρτου για την χωροθέτηση της Λαϊκής Αγοράς και του υπαίθριου εμπορίου

Θέμα 5ο : Χωροθέτηση Λαϊκής Αγοράς, εμποροπανηγύρεως και υπαιθρίου εμπορίου

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί υπαιθρίου εμπορίου (Ν.2323/1995, στον οποίο έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιητικές διατάξεις των νόμων 2741/1999, 3190/2003, 3377/2005, 3419/2005, 3557/2007, 3734/2009 και 3769/2009) καθώς και τις αρμοδιότητες των δημοτικών και τοπικών συμβουλίων (σύμφωνα με τον Καλλικράτη) , τα δημοτικά συμβούλια οφείλουν να προτείνουν τους χώρους που θεωρούν κατάλληλους για την πραγματοποίηση των λαϊκών αγορών, του υπαιθρίου εμπορίου και των εμποροπανηγύρεων.
Προτείνουμε:
1. την παραμονή της λαϊκής αγοράς στο χώρο που πραγματοποιείται και σήμερα. Δηλαδή στον παράλληλο της λεωφ. Αθηνών από την διασταύρωσή του έως το τέρμα. Να οριοθετηθούν οι θέσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μελλοντικά να μελετηθεί η στέγαση της. Για την εξυπηρέτηση των παραγωγών και εμπόρων προτείνουμε την επισκευή και χρήση τεσσάρων τουαλετών που βρίσκονται στα κτίρια του Οργανισμού Κωπαϊδας πλησίον της λαϊκης.

2. Η εμποροπανήγυρις δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί στη λεωφόρο Δημοκρατίας μπροστά από το Κέντρο Υγείας, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα έτη, διότι παρεμποδίζεται η κίνηση στον σημαντικότερο άξονα που συνδέει το κέντρο με τους οικισμούς Μούλκι, Συν. Ευρυτάνων και οδηγεί στα σχολεία: 1ο Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, Παιδικό- Βρεφικό σταθμό. Προτείνουμε ως καταλληλότερο χώρο τον παράλληλο της λεωφόρου από το κατάστημα Μαργώνη μέχρι το τέλος του εκκοκκιστηρίου. Διότι είναι στο κέντρο επομένως εξυπηρετεί τους εμπόρους χωρίς να επηρεάζει την κίνηση των καταστημάτων της πόλεως, γειτνιάζει με ελεύθερους χώρους για άλλες πρόχειρες εγκαταστάσεις (παιχνίδια, συγκρουόμενα κλπ.) καθώς και το πάρκινγκ που θα εξυπηρετήσει τους εμπόρους και τους επισκέπτες. Για τα επόμενα χρόνια θα μπορεί να πραγματοποιηθεί στο παλιό γήπεδο εφόσον γίνουν οι αναγκαίες εργασίες ώστε να λειτουργήσει ως χώρος εκθέσεων κλπ.
3. Για το υπαίθριο – στάσιμο εμπόριο εφόσον ζητηθούν άδειες, προτείνουμε : α. στον παράλληλο της λεωφόρου Αθηνών δρόμο, καθώς έχει την μικρότερη κίνηση β. πλησίον του σιδηροδρομικού σταθμού .
Και οι δύο θέσεις απέχουν ικανή απόσταση από τα καταστήματα και τη θέση της λαϊκής αγοράς.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παρουσίαση βιβλίου στο Λεοντάρι Αλιάρτου-Θεσπιέων

Ποιά τα χαρακτηριστικά ενός καλού δασκάλου;

Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο μια μαθησιακή αλλά και μια ψυχολογική διαδικασία γι’ αυτό και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εκπληρούν και το ρόλο του παιδαγωγού – ψυχολόγου.  Σήμερα οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα στις όλο και πιο πλουραλιστικές σχολικές τάξεις. Εκτός από καλοί δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι και καλοί σύμβουλοι και καλοί εμψυχωτές.
Συμβουλευτική ονομάζεται η προσέγγιση που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός ο οποίος προσφέρει ψυχολογική βοήθεια ή στήριξη σε μαθητές του ή σε γονείς μαθητών του προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους (ανάγκες που πηγάζουν από το σχολείο, συμμαθητές, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον). Δεν επιδιώκεται ψυχανάλυση αλλά ψυχολογική στήριξη αυτών. Η συμβουλευτική στην εκπαίδευση επιδιώκει την καλή συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες και την οικογένειά τους η συμβουλευτική και οι συμβ…

Προβλήματα σχολικής τάξης και διαχείριση κρίσεων

Θα αναφερθούμε σε προβλήματα λειτουργί­ας της σχολικής τάξης και σε γεγονότα που διαταράσσουν τη διδασκαλία σ’ αυτήν. Τα γεγονότα αυτά συναρτώνται με τη σύνθεση της τάξης, με τα χαρακτηριστικά και τη διδακτική προσέγγιση των διδασκόντων, αλλά και με γενικότερους παράγοντες, όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο της παιδείας, οι τοπικές κοινωνικές συνθήκες, η ευρύτερη κατάσταση στο κόσμο και στην ελληνική κοινωνία.
Η αντιμετώπιση και η αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων που εκδηλώνονται στο επίπεδο της τάξης αποτελούν σημαντικά συστατικά στοιχεία του ρόλου κάθε εκπαιδευτικού και ιδιαιτέ­ρως του κοινωνιολόγου, ο οποίος λόγω της ειδικότητάς του έχει μια ιδιαί­τερη ευαισθησία και κατανόηση για τις συνέπειες αυτών των προβλημάτων στη ζωή των παιδιών και στην εκπαίδευσή τους.