Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Επιστολή της βουλευτού Βασιλικής Τσόνογλου-Βυλλιώτη προς κ. Ντασιώτη για μετονομασία Δήμου Αλιάρτου

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2011

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ, ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΑΣΟΚ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ


ΠΡΟΣ τον Δήμαρχο Αλιάρτου κο. Γ. Ντασιώτη

Αγαπητέ Δήμαρχε,
Η νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελεί θεμελιώδη λίθο του δημόσιου βίου. Στο πλαίσιο άλλωστε αυτό, που κατοχυρώνεται και από τις διατάξεις του αρθ. 102 του Συντάγματος των Ελλήνων. Με το ν.3852/2010 («Καλλικράτης») συστήθηκε ο Δήμος Αλιάρτου με έδρα την Αλίαρτο, αποτελούμενος από τους Δήμους α) Αλιάρτου και β) Θεσπιών, οι οποίοι καταργούνται.
Πλην κατά τον σχεδιασμό, την διαβούλευση και την εν γένει συνδιαμόρφωση απόψεων και θέσεων προφανώς δεν δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην ανάγκη, όπως, μέσω της επωνυμίας του νέου Δήμου αναδειχθούν έστω σημειολογικά πόλεις ιδιαίτερης ιστορικής αξίας και σημασίας, όπως οι Θεσπιές, η Άσκρη κοκ., πόλεις που έπαιξαν πρωτεύοντα ρόλο στο ιστορικό παρελθόν της περιοχής και αποτελούν «φάρους» ανδρείας, αυταπάρνησης και αλτρουισμού για τους νεώτερους παγκοσμίως.

Ενόψει των ανωτέρω πιστεύω ότι ωρίμασε η θετική άποψη και απαίτηση της τοπικής κοινωνίας να τροποποιηθεί η επωνυμία του Δήμου Αλιάρτου ή έστω να προστεθεί σε αυτήν και η ονομασία των Θεσπιών και της Άσκρης τουλάχιστον.
Γι’ αυτό και παρακαλώ στις προσεχείς συνεδριάσεις του Δημοτικού σας Συμβουλίου να συμπεριλάβετε και το παρόν αίτημα, που πιστεύω ότι είναι αίτημα και όλων των συμπολιτών των ιστορικών αυτών περιοχών ώστε να κριθεί θετικά από το Συμβούλιό σας. Θεωρείστε αυτονόητη την συμπαράστασή μου στο έργο σας και στην υλοποίηση του άνω αιτήματος προς τα αρμόδια υπουργεία.Με Εκτίμηση
Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν. Βοιωτίας

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ποιά τα χαρακτηριστικά ενός καλού δασκάλου;

Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο μια μαθησιακή αλλά και μια ψυχολογική διαδικασία γι’ αυτό και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εκπληρούν και το ρόλο του παιδαγωγού – ψυχολόγου.  Σήμερα οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα στις όλο και πιο πλουραλιστικές σχολικές τάξεις. Εκτός από καλοί δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι και καλοί σύμβουλοι και καλοί εμψυχωτές.
Συμβουλευτική ονομάζεται η προσέγγιση που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός ο οποίος προσφέρει ψυχολογική βοήθεια ή στήριξη σε μαθητές του ή σε γονείς μαθητών του προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους (ανάγκες που πηγάζουν από το σχολείο, συμμαθητές, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον). Δεν επιδιώκεται ψυχανάλυση αλλά ψυχολογική στήριξη αυτών. Η συμβουλευτική στην εκπαίδευση επιδιώκει την καλή συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες και την οικογένειά τους η συμβουλευτική και οι συμβ…

Παρουσίαση βιβλίου στο Λεοντάρι Αλιάρτου-Θεσπιέων

Η θέση της γυναίκας στην Αρχαία Ελλάδα ... Η Μήδεια στον Ευριπίδη λέει «θα προτιμούσα να πολεμήσω τρεις φορές παρά να γεννήσω μία»

Στην αρχαία Ελλάδα η γυναίκα δεν έχαιρε μεγάλης υπολήψεως. Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι είχαν φτιάξει κοινωνίες πολεμιστών και εμπόρων που ήταν κατεξοχήν ανδροκρατικές, ενώ οι γυναίκες ήταν χρήσιμες για τη σεξουαλική ικανοποίηση των ανδρών και βέβαια για την αναπαραγωγή. Η γέννηση και η ανατροφή των παιδιών ήταν οι σοβαρότερες αρμοδιότητες που είχε η γυναίκα. Οι μητέρες είχαν σοβαρότατη αποστολή να επιτελέσουν, κυρίως όταν έπρεπε να αναθρέψουν αγόρια, γιατί τα νεογέννητα κορίτσια ήταν γενικώς ανεπιθύμητα. Η συνήθης πρακτική για ανεπιθύμητα παιδιά, δηλαδή κορίτσια ή άρρωστα νεογέννητα, δεν ήταν βρεφοκτονία, αλλά η εγκατάλειψή τους σε μια ερημιά, η «έκθεσις». Τοκετός στην αρχαιότητα. Ανάγλυφο του 5ου π.Χ αιώνα Σύμφωνα με ιστορικές εκτιμήσεις, το 10% των νεογέννητων κοριτσιών πετιόντουσαν στις ερημιές και πέθαιναν.