Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Η Αυτοεκπληρούμενη Προφητεία: "Αντιμετώπισε κάποιον όπως είναι και θα παραμείνει έτσι" Γκαίτε

Κάποτε στην Αγγλία ένα πρόγραμμα που έκανε αυτόματα τεστ στους μαθητές είχε προγραμματιστεί λάθος. Έτσι, εξαιτίας αυτού του λάθους μια τάξη με άριστους μαθητές είχε γίνει μέτρια, και μια τάξη μετρίων έως κακών μαθητών, έγινε άριστη.
Η αξιολόγηση του υπολογιστή φυσικά δημιούργησε στους καθηγητές ένα σημαντικό κριτήριο (λάθος φυσικά) για το πώς έβλεπαν και αντιμετώπιζαν τα παιδιά.
Τελικά το λάθος βρέθηκε περίπου μετά από 5 μήνες, κι έτσι οι καθηγητές αποφάσισαν να ξανακάνουν στα παιδιά το ίδιο το τεστ χωρίς να πουν σε κανέναν τι είχε συμβεί. Και τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά.

Οι άριστοι μαθητές είχαν αξιοσημείωτη πτώση στην απόδοση τους. Μέσα σε αυτό το διάστημα των 5 μηνών οι καθηγητές αντιμετώπιζαν τους άριστους σαν παιδιά δύστροπα, δυσπροσάρμοστα,
παιδιά που δύσκολα αποδέχονται διδασκαλία, παιδιά που είναι δύσκολα στη συνεργασία και παιδιά που είχαν περιορισμένες δυνατότητες διανοητικά – ότι αρχικά είχε δείξει το κομπιούτερ. Έτσι αυτό που πίστευαν οι καθηγητές για τα παιδιά έγινε αυτοεκπληρούμενη προφητεία.
Από την άλλη πλευρά, τα αποτελέσματα των μέτριων μαθητών καλυτέρεψαν αισθητά. Οι καθηγητές τους αντιμετώπιζαν σαν άριστους κι έτσι η ενέργεια που εξέπεμπαν σ’ αυτούς, οι ελπίδες, η αισιοδοξία και οι προσδοκίες τους από αυτούς έκαναν τους μαθητές να αυξήσουν την αξία και τις προσδοκίες που οι ίδιοι έθεταν στους εαυτούς τους. Και από κακοί και μέτριοι έκαναν σημαντικές προόδους.
Όταν οι καθηγητές ρωτήθηκαν να περιγράψουν την εμπειρία που είχαν με τους μαθητές τις πρώτες εβδομάδες της σχολικής περιόδου είπαν: «οι πληροφορίες έδειχναν ότι τα παιδιά ήταν άριστα, αλλά για κάποιο λόγο οι μέθοδοι που χρησιμοποιούσαμε δεν δούλευαν, έτσι αλλάξαμε τις μεθόδους μας».
Ο Γκαίτε έλεγε, «αντιμετώπισε κάποιον όπως είναι και θα παραμείνει έτσι. Αντιμετώπισε τον όπως θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι και θα γίνει όπως μπορεί και πρέπει να γίνει».
Η ίδια συμβουλή ισχύει και για τους καθηγητές και δασκάλους. Θεώρησε τους μαθητές σου σαν άριστους και αντιμετώπισε τους έτσι. Αντιμετώπισε τους όπως θα μπορούσαν και θα έπρεπε να είναι και θα γίνουν ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παρουσίαση βιβλίου στο Λεοντάρι Αλιάρτου-Θεσπιέων

Ποιά τα χαρακτηριστικά ενός καλού δασκάλου;

Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο μια μαθησιακή αλλά και μια ψυχολογική διαδικασία γι’ αυτό και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εκπληρούν και το ρόλο του παιδαγωγού – ψυχολόγου.  Σήμερα οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα στις όλο και πιο πλουραλιστικές σχολικές τάξεις. Εκτός από καλοί δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι και καλοί σύμβουλοι και καλοί εμψυχωτές.
Συμβουλευτική ονομάζεται η προσέγγιση που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός ο οποίος προσφέρει ψυχολογική βοήθεια ή στήριξη σε μαθητές του ή σε γονείς μαθητών του προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους (ανάγκες που πηγάζουν από το σχολείο, συμμαθητές, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον). Δεν επιδιώκεται ψυχανάλυση αλλά ψυχολογική στήριξη αυτών. Η συμβουλευτική στην εκπαίδευση επιδιώκει την καλή συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες και την οικογένειά τους η συμβουλευτική και οι συμβ…

Προβλήματα σχολικής τάξης και διαχείριση κρίσεων

Θα αναφερθούμε σε προβλήματα λειτουργί­ας της σχολικής τάξης και σε γεγονότα που διαταράσσουν τη διδασκαλία σ’ αυτήν. Τα γεγονότα αυτά συναρτώνται με τη σύνθεση της τάξης, με τα χαρακτηριστικά και τη διδακτική προσέγγιση των διδασκόντων, αλλά και με γενικότερους παράγοντες, όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο της παιδείας, οι τοπικές κοινωνικές συνθήκες, η ευρύτερη κατάσταση στο κόσμο και στην ελληνική κοινωνία.
Η αντιμετώπιση και η αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων που εκδηλώνονται στο επίπεδο της τάξης αποτελούν σημαντικά συστατικά στοιχεία του ρόλου κάθε εκπαιδευτικού και ιδιαιτέ­ρως του κοινωνιολόγου, ο οποίος λόγω της ειδικότητάς του έχει μια ιδιαί­τερη ευαισθησία και κατανόηση για τις συνέπειες αυτών των προβλημάτων στη ζωή των παιδιών και στην εκπαίδευσή τους.