Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πως θα αντιμετωπίσει η νέα δημοτική αρχή Αλιάρτου το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων

Θέμα 4ο : Αδέσποτα ζώα

Η φροντίδα για τα αδέσποτα ζώα είναι δηλωτική της ποιότητας του πολιτισμού μας.
Το πρόβλημα και στην πόλη μας είναι μεγάλο. Λόγω της έκτασης της πόλης, των τεράστιων ελευθέρων χωρών τα ζώα βρίσκουν καταφύγιο και είναι επικίνδυνα κυρίως τις νυχτερινές ώρες. Κυκλοφορούν κατά αγέλες και τρομοκρατούν τόσο τα παιδιά όσο και τους περιπατητές.
Ο ενδεδειγμένος και νόμιμος τρόπος αντιμετώπισης τους είναι η περισυλλογή και στείρωση καθώς και η φροντίδα για τον εμβολιασμό, αποπαρασιτισμό και σίτιση τους. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα η κτηνιατρική υπηρεσία καλύπτει ποσοστό των εξόδων για τον εμβολιασμό και την στείρωση.


Προτείνουμε να γίνει προσπάθεια σίτισης σε συγκεκριμένους χώρους που θα οριστούν αφού μελετηθούν προσεκτικά. Για την σίτιση των ζώων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν υπολείμματα φαγητών από ταβέρνες, εστιατόρια, παιδικό σταθμό, σούπερ μάρκετς κλπ

Επίσης:

Α. Αναζήτηση εθελοντών – ζωόφιλων που μπορούν να βοηθήσουν στην συλλογή των αδεσπότων.
Β. Συνεργασία με την κτηνιατρική υπηρεσία.
Γ. Συνεργασία με ιδιωτική επιχείρηση (κυνοτροφείο) που εδρεύει στην πόλη μας.
Δ. Προσπάθεια εξεύρεσης κονδυλίων για τη στείρωση και εμβολιασμό των ζώων που τα καθιστά ακίνδυνα και ήρεμα.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παρουσίαση βιβλίου στο Λεοντάρι Αλιάρτου-Θεσπιέων

Προβλήματα σχολικής τάξης και διαχείριση κρίσεων

Θα αναφερθούμε σε προβλήματα λειτουργί­ας της σχολικής τάξης και σε γεγονότα που διαταράσσουν τη διδασκαλία σ’ αυτήν. Τα γεγονότα αυτά συναρτώνται με τη σύνθεση της τάξης, με τα χαρακτηριστικά και τη διδακτική προσέγγιση των διδασκόντων, αλλά και με γενικότερους παράγοντες, όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο της παιδείας, οι τοπικές κοινωνικές συνθήκες, η ευρύτερη κατάσταση στο κόσμο και στην ελληνική κοινωνία.
Η αντιμετώπιση και η αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων που εκδηλώνονται στο επίπεδο της τάξης αποτελούν σημαντικά συστατικά στοιχεία του ρόλου κάθε εκπαιδευτικού και ιδιαιτέ­ρως του κοινωνιολόγου, ο οποίος λόγω της ειδικότητάς του έχει μια ιδιαί­τερη ευαισθησία και κατανόηση για τις συνέπειες αυτών των προβλημάτων στη ζωή των παιδιών και στην εκπαίδευσή τους.

Ποιά τα χαρακτηριστικά ενός καλού δασκάλου;

Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο μια μαθησιακή αλλά και μια ψυχολογική διαδικασία γι’ αυτό και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εκπληρούν και το ρόλο του παιδαγωγού – ψυχολόγου.  Σήμερα οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα στις όλο και πιο πλουραλιστικές σχολικές τάξεις. Εκτός από καλοί δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι και καλοί σύμβουλοι και καλοί εμψυχωτές.
Συμβουλευτική ονομάζεται η προσέγγιση που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός ο οποίος προσφέρει ψυχολογική βοήθεια ή στήριξη σε μαθητές του ή σε γονείς μαθητών του προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους (ανάγκες που πηγάζουν από το σχολείο, συμμαθητές, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον). Δεν επιδιώκεται ψυχανάλυση αλλά ψυχολογική στήριξη αυτών. Η συμβουλευτική στην εκπαίδευση επιδιώκει την καλή συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες και την οικογένειά τους η συμβουλευτική και οι συμβ…