Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ημερίδα για την ανακύκλωση και διαχείριση απορριμάτων


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Δήμος Αλιάρτου, η Δημοτική Κοινότητα Αλιάρτου και ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αλιάρτου σας προσκαλούν στην ημερίδα που διοργανώνουν την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011 και ώρα 6 μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Αλιάρτου με θέμα:

Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν – Α Ν Α Κ Υ Κ Λ Ω Σ Η


Πρόγραμμα:

6.00 μ.μ. Προσέλευση – Χαιρετισμοί
6.20 μ. μ. Στέλιος Σαλαπατάρας - Φυσικός, πρ. υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Βοιωτίας.
Θέμα: Σκουπίδια … Θησαυρός ο άνθρακας
6.40 μ.μ. Δημήτρης Τζουβελέκης – Χημικός Μηχανικός, εκπρόσωπος εργαζομένων ΟΤΑ, μέλος Περιβαλλοντικού συλλόγου.
Θέμα: Ανακύκλωση και Κοινωνία

7.00 μ.μ. Βασίλης Κοσμάς – εκπρόσωπος εταιρείας REVIVE.
Θέμα : Ανακύκλωση Μαγειρικών λαδιών
7.10 μ.μ. - Δήμητρα Κυριακοπούλου - εκπρόσωπος εταιρείας ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. –
Θέμα: Ανακύκλωση λαμπτήρων και φωτιστικών
7.20 μ.μ. Νάντια Καργιοπούλη -Χημικός Μηχανικός-επιστημονικός συνεργάτης ΔΕΠΟΔΑΘ
Θέμα: Διαχείριση στερεών αποβλήτων – ανακύκλωση από τη ΔΕΠΟΔΑΘ
7.40 μ.μ. Τοποθετήσεις - Ερωτήσεις – Συζήτηση- Συμπεράσματα
8.30 μ.μ. Λήξη

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παρουσίαση βιβλίου στο Λεοντάρι Αλιάρτου-Θεσπιέων

Ποιά τα χαρακτηριστικά ενός καλού δασκάλου;

Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο μια μαθησιακή αλλά και μια ψυχολογική διαδικασία γι’ αυτό και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εκπληρούν και το ρόλο του παιδαγωγού – ψυχολόγου.  Σήμερα οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα στις όλο και πιο πλουραλιστικές σχολικές τάξεις. Εκτός από καλοί δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι και καλοί σύμβουλοι και καλοί εμψυχωτές.
Συμβουλευτική ονομάζεται η προσέγγιση που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός ο οποίος προσφέρει ψυχολογική βοήθεια ή στήριξη σε μαθητές του ή σε γονείς μαθητών του προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους (ανάγκες που πηγάζουν από το σχολείο, συμμαθητές, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον). Δεν επιδιώκεται ψυχανάλυση αλλά ψυχολογική στήριξη αυτών. Η συμβουλευτική στην εκπαίδευση επιδιώκει την καλή συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες και την οικογένειά τους η συμβουλευτική και οι συμβ…

Προβλήματα σχολικής τάξης και διαχείριση κρίσεων

Θα αναφερθούμε σε προβλήματα λειτουργί­ας της σχολικής τάξης και σε γεγονότα που διαταράσσουν τη διδασκαλία σ’ αυτήν. Τα γεγονότα αυτά συναρτώνται με τη σύνθεση της τάξης, με τα χαρακτηριστικά και τη διδακτική προσέγγιση των διδασκόντων, αλλά και με γενικότερους παράγοντες, όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο της παιδείας, οι τοπικές κοινωνικές συνθήκες, η ευρύτερη κατάσταση στο κόσμο και στην ελληνική κοινωνία.
Η αντιμετώπιση και η αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων που εκδηλώνονται στο επίπεδο της τάξης αποτελούν σημαντικά συστατικά στοιχεία του ρόλου κάθε εκπαιδευτικού και ιδιαιτέ­ρως του κοινωνιολόγου, ο οποίος λόγω της ειδικότητάς του έχει μια ιδιαί­τερη ευαισθησία και κατανόηση για τις συνέπειες αυτών των προβλημάτων στη ζωή των παιδιών και στην εκπαίδευσή τους.