Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αύξηση των κρουσμάτων κατάθλιψης στους άνδρες

Oι ψυχίατροι προειδοποιούν, ότι ο αριθμός των ανδρών με κατάθλιψη ενδέχεται να αυξηθεί λόγω των αλλαγών του τρόπου ζωής στη δυτική κοινωνία. Άρθρο που δημοσιεύεται στο «British Journal of Psychiatry» αποκαλύπτει, ότι οι οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές διαβρώνουν τις παραδοσιακές πηγές της ανδρικής αυτοεκτίμησης. Οι συντάκτες του άρθρου τονίζουν, ότι οι άνδρες θα «παλέψουν» κόντρα στην απομάκρυνση από τους παραδοσιακούς ανδρικούς και γυναικείους ρόλους. Το Forum για την Ανδρική Υγεία δηλώνει, ότι η ανδρική ταυτότητα συνδέεται με τον τομέα της απασχόλησης. Σύμφωνα με το Δρα. Boadie Dunlop της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Emory «Οι γυναίκες έχουν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες από τους άνδρες, να αναπτύξουν σοβαρές διαταραχές κατάθλιψης στη διάρκεια της ζωής τους, αλλά πιστεύουμε ότι η διαφορά αυτή θα αλλάξει μέσα στις επόμενες δεκαετίες». Ο ίδιος υποστηρίζει, ότι τα παραδοσιακά ανδρικά επαγγέλματα, όπως οι κατασκευαστικός κλάδος ή εργασίες που απαιτούν σωματική δύναμη χάνονται, είτε λόγω της τεχνολογικής ανάπτυξης είτε λόγω των θέσεων εργασίας, που «μετακομίζουν» σε άλλες χώρες.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παρουσίαση βιβλίου στο Λεοντάρι Αλιάρτου-Θεσπιέων

Ποιά τα χαρακτηριστικά ενός καλού δασκάλου;

Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο μια μαθησιακή αλλά και μια ψυχολογική διαδικασία γι’ αυτό και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εκπληρούν και το ρόλο του παιδαγωγού – ψυχολόγου.  Σήμερα οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα στις όλο και πιο πλουραλιστικές σχολικές τάξεις. Εκτός από καλοί δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι και καλοί σύμβουλοι και καλοί εμψυχωτές.
Συμβουλευτική ονομάζεται η προσέγγιση που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός ο οποίος προσφέρει ψυχολογική βοήθεια ή στήριξη σε μαθητές του ή σε γονείς μαθητών του προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους (ανάγκες που πηγάζουν από το σχολείο, συμμαθητές, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον). Δεν επιδιώκεται ψυχανάλυση αλλά ψυχολογική στήριξη αυτών. Η συμβουλευτική στην εκπαίδευση επιδιώκει την καλή συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες και την οικογένειά τους η συμβουλευτική και οι συμβ…

Προβλήματα σχολικής τάξης και διαχείριση κρίσεων

Θα αναφερθούμε σε προβλήματα λειτουργί­ας της σχολικής τάξης και σε γεγονότα που διαταράσσουν τη διδασκαλία σ’ αυτήν. Τα γεγονότα αυτά συναρτώνται με τη σύνθεση της τάξης, με τα χαρακτηριστικά και τη διδακτική προσέγγιση των διδασκόντων, αλλά και με γενικότερους παράγοντες, όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο της παιδείας, οι τοπικές κοινωνικές συνθήκες, η ευρύτερη κατάσταση στο κόσμο και στην ελληνική κοινωνία.
Η αντιμετώπιση και η αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων που εκδηλώνονται στο επίπεδο της τάξης αποτελούν σημαντικά συστατικά στοιχεία του ρόλου κάθε εκπαιδευτικού και ιδιαιτέ­ρως του κοινωνιολόγου, ο οποίος λόγω της ειδικότητάς του έχει μια ιδιαί­τερη ευαισθησία και κατανόηση για τις συνέπειες αυτών των προβλημάτων στη ζωή των παιδιών και στην εκπαίδευσή τους.