Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Αλιάρτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΙΑΡΤΟΣ 7/4/2011
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 20ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς : ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ Αγγελική
ΓΩΓΟΥΛΟ Χρήστο
ΜΠΟΛΜΠΑΣΗ Βασιλική
ΤΡΥΠΟΓΕΩΡΓΟ Γεώργιο

Για συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Αλιάρτου

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 5η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δ.Σ της Δημοτικής Κοινότητας Αλιάρτου, την Δευτέρα 11 Απριλίου 2011 και ώρα 18:00 στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
.
1. Περί της αιτήσεως των κατοίκων της οδού Καραϊσκάκη για διάνοιξη οδού.
2. Περί της αιτήσεως κατοίκων της περιοχής του Αγίου Κωνσταντίνου για διάνοιξη οδού.
3. Περί του Κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Αλιάρτου και σχετικών οδηγιών.
4. Περί της οργανώσεως «Ημέρας Καθαριότητας».
5. Περί της θεσπίσεως κοινωνικών κριτηρίων για την παραχώρηση των οικιών που ανήκουν στο Δήμο Αλιάρτου.

6. Περί της συντάξεως κειμένου για την αίτηση παραχώρησης της περιοχής των
«Κήπων» στο Δήμο Αλιάρτου.
7. Περί της επισκέψεως του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αλιάρτου στην Βιομηχανία «Νομικός Α.Ε.».

Η Πρόεδρος,


Ευαγγελία Ψαρρά

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παρουσίαση βιβλίου στο Λεοντάρι Αλιάρτου-Θεσπιέων

Προβλήματα σχολικής τάξης και διαχείριση κρίσεων

Θα αναφερθούμε σε προβλήματα λειτουργί­ας της σχολικής τάξης και σε γεγονότα που διαταράσσουν τη διδασκαλία σ’ αυτήν. Τα γεγονότα αυτά συναρτώνται με τη σύνθεση της τάξης, με τα χαρακτηριστικά και τη διδακτική προσέγγιση των διδασκόντων, αλλά και με γενικότερους παράγοντες, όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο της παιδείας, οι τοπικές κοινωνικές συνθήκες, η ευρύτερη κατάσταση στο κόσμο και στην ελληνική κοινωνία.
Η αντιμετώπιση και η αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων που εκδηλώνονται στο επίπεδο της τάξης αποτελούν σημαντικά συστατικά στοιχεία του ρόλου κάθε εκπαιδευτικού και ιδιαιτέ­ρως του κοινωνιολόγου, ο οποίος λόγω της ειδικότητάς του έχει μια ιδιαί­τερη ευαισθησία και κατανόηση για τις συνέπειες αυτών των προβλημάτων στη ζωή των παιδιών και στην εκπαίδευσή τους.

Ποιά τα χαρακτηριστικά ενός καλού δασκάλου;

Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο μια μαθησιακή αλλά και μια ψυχολογική διαδικασία γι’ αυτό και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εκπληρούν και το ρόλο του παιδαγωγού – ψυχολόγου.  Σήμερα οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα στις όλο και πιο πλουραλιστικές σχολικές τάξεις. Εκτός από καλοί δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι και καλοί σύμβουλοι και καλοί εμψυχωτές.
Συμβουλευτική ονομάζεται η προσέγγιση που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός ο οποίος προσφέρει ψυχολογική βοήθεια ή στήριξη σε μαθητές του ή σε γονείς μαθητών του προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους (ανάγκες που πηγάζουν από το σχολείο, συμμαθητές, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον). Δεν επιδιώκεται ψυχανάλυση αλλά ψυχολογική στήριξη αυτών. Η συμβουλευτική στην εκπαίδευση επιδιώκει την καλή συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες και την οικογένειά τους η συμβουλευτική και οι συμβ…