Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Οι επιπτώσεις της αναδιάρθρωσης στο τραπεζικό σύστημα της χώρας

Η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας είναι τέτοια που πλέον η αναδιάρθρωση του χρέους είναι θέμα χρόνου. Τα οικονομικά μέτρα που λήφθηκαν στο πλαίσιο του μνημονίου βύθισαν τη χώρα στην ύφεση, μείωσαν την οικονομική δραστηριότητα και περιόρισαν τα προσδοκώμενα φορολογικά έσοδα. Το έλλειμμα εξακολουθεί να είναι διψήφιο διογκώνοντας περεταίρω το ήδη υψηλό δημόσιο χρέος της χώρας, σε επίπεδο που δεν είναι πλέον διαχειρίσιμο, δεδομένης της ύφεσης. Η αναδιάρθρωση του χρέους της χώρας συνεπάγεται πέρα από τη μείωση του επιτοκίου και την επιμήκυνση της αποπληρωμής που ήδη δόθηκαν στη χώρα από την Ε.Ε. και το Δ.Ν.Τ. και την απομειώση του χρέους. Δηλαδή το ελληνικό δημόσιο είτε σε συμφωνία με τους πιστωτές του είτε μονομερώς θα κόψει ένα τμήμα των ομολογιών που έχει εκδώσει πχ 30% - 40% και θα δεσμευτεί να αποπληρώσει το υπόλοιπο 70% - 60% των ομολογιών που έχει εκδώσει. Ήδη στη δευτερογενή αγορά οι ελληνικοί τίτλοι του δημοσίου διαπραγματεύονται με σημαντική έκπτωση. Δηλαδή οι κάτοχοι τους προεξοφλούν πως αργά ή γρήγορα θα υπάρξει «κούρεμα» των τίτλων που κατέχουν.
Όταν γίνει η αναδιάρθρωση του χρέους με «κούρεμα» των χρεογράφων του ελληνικού δημοσίου εγχωρίως οι ελληνικές τράπεζες είναι αυτές που θα δεχθούν το μεγαλύτερο πλήγμα, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα του δημόσιου χρέους είναι εξωτερικό χρέος.
Η αναδιάρθρωση θα είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση, διότι μετά την αναδιάρθρωση η χώρα θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρει δανειστές πέραν της Ε.Ε., της Ε.Κ.Τ. και του Δ.Ν.Τ. για τουλάχιστον μια 10ετία. Πιθανότητα να αναγκαστεί από τους παραπάνω να επιδιώξει άμεση εξάλειψη του δημόσιου ελλείμματος, το οποίο ξεπερνά τα 20 δις ευρώ. Οι ελληνικές τράπεζες θα ζημιωθούν σημαντικά καθώς έχουν στο χαρτοφυλάκιο τους σημαντικές επενδύσεις σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και μάλιστα σε μια περίοδο που χάνουν συνεχώς καταθέσεις.
Τα στατιστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας είναι αποκαλυπτικά. Οι αποταμιεύσεις των ιδιωτών στην Ελλάδα μειώθηκαν μεταξύ του Φεβρουαρίου του 2010 και του Φεβρουαρίου 2011 κατά 12%, δείγμα ότι νοικοκυριά και επιχειρήσεις προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες τους εν μέσω ύφεσης από τις αποταμιεύσεις τους ή μεταφέρουν τις καταθέσεις τους στο εξωτερικό. Περίπου 20 δις ευρώ αποσύρθηκαν από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα τον τελευταίο χρόνο. Αντίστοιχα, η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 6% και των νοικοκυριών κατά 2% στο ίδιο διάστημα. Δηλαδή η αναλογία καταθέσεων – δανείων μεταβλήθηκε προς το χειρότερο. Η εσωτερική μείωση της ρευστότητας είναι μια δυσμενής εξέλιξη που καθιστά ευάλωτο το εγχώριο τραπεζικό σύστημα.
Αντίθετα το ελληνικό δημόσιο δανείστηκε από τις ελληνικές τράπεζες περισσότερα χρήματα μεταξύ του Φεβρουαρίου του 2010 και του 2011. Το Φεβρουάριο του 2011 οι ελληνικές τράπεζες κατείχαν χρεόγραφα αξίας 48 δις. Δηλαδή με μια αναδιάρθρωση του δημόσιο χρέους κατά 30% το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα απολέσει μονομιάς 14 δις. Αυτό θα είναι το κόστος για τη χώρα της αναδιάρθρωσης. Το ποσό αυτό θα κλονίσει τις ελληνικές τράπεζες οι οποίες θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και συγχωνεύσεις για να ανταπεξέλθουν, μα το χειρότερο είναι πως ενδεχομένως να επηρεάσει την εμπιστοσύνη των ελλήνων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Καταθέσεις ελλήνων στην Ελλάδα (σε εκατ. ευρώ)
Τέλος περιόδου Φεβρ-10 Φεβρ-11 Μεταβολή
1 Κάτοικοι εσωτερικού 237.761 217.289 -9%
1.1 Γενική Κυβέρνηση 8.517 15.112 77%
1.2 Επιχειρήσεις και Νοικοκυριά 229.244 202.178 -12%
1.2.ε Σε ευρώ 209.658 185.847 -11%
1.2.ν Σε λοιπά νομίσματα 19.586 16.330 -17%
1.2.1 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις 2.356 2.292 -3%
1.3.1 Λοιπές χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις 2.399 3.414 42%
1.4.1 Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις 31.693 27.441 -13%
1.5.1 Νοικοκυριά 192.797 169.030 -12%
1.5.1.1 Καταθέσεις όψεως* 11.364 9.291 -18%
1.5.1.2 Ταμιευτηρίου 74.853 64.428 -14%
1.5.1.3 Προθεσμίας 106.571 95.305 -11%
1.5.1.4 Ρέπος 8 5 -34%
ΠΗΓΗ: Τράπεζα της Ελλάδας

Ανάλυση Χρηματοδότησης κατοίκων εσωτερικού (σε εκατ. ευρώ)
Τέλος περιόδου Φεβρ-10 Φεβρ-11 Μεταβολή
Γενικό Σύνολο Χρηματοδότησης 306.815 317.596 4%
1 Γενική κυβέρνηση 56.137 61.367 9%
1.1 Χρεόγραφα 39.047 48.053 23%
1.2 Δάνεια 17.090 13.314 -22%
2 Ιδιωτικός τομέας (Επιχειρήσεις και νοικοκυριά) 250.678 256.229 2%
2.1 Επιχειρήσεις 131.389 122.870 -6%
2.1.1 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις 840 883 5%
2.1.2 Λοιπές χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις 5.666 5.504 -3%
2.1.3 Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις 124.883 116.483 -7%
2.2 Ιδιώτες & Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα 119.289 116.820 -2%
2.2.1 Στεγαστικά 80.541 79.596 -1%
2.2.2 Καταναλωτικά 35.765 34.666 -3%
2.2.3 Λοιπά 2.984 2.558 -14%
2.3 Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες κλπ 16.540
ΠΗΓΗ: Τράπεζα της Ελλάδας

Η αύξηση της οικονομικής αβεβαιότητας λόγω της αναδιάρθρωσης μπορεί να οδηγήσει πολλούς Έλληνες να προχωρήσουν στην απόσυρση των καταθέσεων τους και τη μεταφορά τους σε τράπεζες του εξωτερικού, τη μετατροπή τους σε χρυσό ή ακόμη και τη φύλαξη τους σε θυρίδες. Αν αυτό γίνει μαζικά τότε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα καταρρεύσει. Οι τράπεζες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν το σκοπό τους, δηλαδή να δανείζουν χρήμα. Πιθανότατα θα μπει όριο αναλήψεων, όπως έγινε και στην Αργεντινή. Πολλές θα πτωχεύσουν και ένα ντόμινο κατάρρευσης θα συμπαρασύρει τράπεζες, επιχειρήσεις, καταθέσεις νοικοκυριών και τελικά τη χώρα.
Ο πανικός είναι κακός σύμβουλος και δημιουργείται όταν η ψυχολογία των οικονομικών μονάδων είναι κακή. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, όπως ήδη αναφέρθηκε, έχει τα μέσα να ξεπεράσει την αναδιάρθρωση του χρέους, με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και συγχωνεύσεις τραπεζών.
Στην παρούσα φάση η ψυχολογία της αγοράς και των νοικοκυριών παίζει πιο σημαντικό ρόλο ακόμη κι από τα ίδια τα οικονομικά δεδομένα για τη διάσωση ή μη της χώρας. Αν υιοθετήσουμε τη μηδενιστική και καταστροφική φημολογία τότε είναι σίγουρο ότι εμείς με τις πράξεις μας θα προκαλέσουμε την οικονομική κατάρρευση της χώρας. Στην παρούσα φάση ως έλληνες για να επιβιώσουμε θα πρέπει να εμπιστευτούμε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και να ανακαλύψουμε ξανά τα ελληνικά προϊόντα.

Θανάσης Ζεκεντές
Οικονομολόγος MSc

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παρουσίαση βιβλίου στο Λεοντάρι Αλιάρτου-Θεσπιέων

Ποιά τα χαρακτηριστικά ενός καλού δασκάλου;

Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο μια μαθησιακή αλλά και μια ψυχολογική διαδικασία γι’ αυτό και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εκπληρούν και το ρόλο του παιδαγωγού – ψυχολόγου.  Σήμερα οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα στις όλο και πιο πλουραλιστικές σχολικές τάξεις. Εκτός από καλοί δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι και καλοί σύμβουλοι και καλοί εμψυχωτές.
Συμβουλευτική ονομάζεται η προσέγγιση που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός ο οποίος προσφέρει ψυχολογική βοήθεια ή στήριξη σε μαθητές του ή σε γονείς μαθητών του προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους (ανάγκες που πηγάζουν από το σχολείο, συμμαθητές, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον). Δεν επιδιώκεται ψυχανάλυση αλλά ψυχολογική στήριξη αυτών. Η συμβουλευτική στην εκπαίδευση επιδιώκει την καλή συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες και την οικογένειά τους η συμβουλευτική και οι συμβ…

Προβλήματα σχολικής τάξης και διαχείριση κρίσεων

Θα αναφερθούμε σε προβλήματα λειτουργί­ας της σχολικής τάξης και σε γεγονότα που διαταράσσουν τη διδασκαλία σ’ αυτήν. Τα γεγονότα αυτά συναρτώνται με τη σύνθεση της τάξης, με τα χαρακτηριστικά και τη διδακτική προσέγγιση των διδασκόντων, αλλά και με γενικότερους παράγοντες, όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο της παιδείας, οι τοπικές κοινωνικές συνθήκες, η ευρύτερη κατάσταση στο κόσμο και στην ελληνική κοινωνία.
Η αντιμετώπιση και η αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων που εκδηλώνονται στο επίπεδο της τάξης αποτελούν σημαντικά συστατικά στοιχεία του ρόλου κάθε εκπαιδευτικού και ιδιαιτέ­ρως του κοινωνιολόγου, ο οποίος λόγω της ειδικότητάς του έχει μια ιδιαί­τερη ευαισθησία και κατανόηση για τις συνέπειες αυτών των προβλημάτων στη ζωή των παιδιών και στην εκπαίδευσή τους.