Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Τμήματα Σύγχρονου Μπαλέτου στη Δημοτική Επιχείρηση Αλιάρτου Δ.ΕΠ.ΠΟ.ΑΝ

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήμου Αλιάρτου (Δ.Ε.ΠΟ.ΑΝ)
Κεντρική Πλατεία,
Ριζόμυλος
Αλίαρτος 13-06-2011
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση (Δ.Ε.ΠΟ.ΑΝ) διοργανώνει για την περίοδο Σεπτέμβριος 2011 – Ιούνιος 2012 τμήματα μπαλέτου για παιδιά.

Τα τμήματα που μπορούν να λειτουργήσουν είναι τα παρακάτω:


• Μουσικοκινητική pre-ballet (για παιδιά ηλικίας 4 – 6 ετών)

• Μπαλέτο 1 (για παιδιά ηλικίας 6 – 8 ετών)

• Μπαλέτο 2 (για παιδιά που έχουν παρακολουθήσει ήδη το τμήμα μπαλέτο 1 και είναι ηλικίας 6 - 9 ετών)• Μοντέρνο (για παιδιά ηλικίας 6 – 10 ετών)


Τα δίδακτρα για κάθε τμήμα ανέρχονται στα 35 ευρώ μηνιαίως για κάθε παιδί.
Στα τμήματα αυτά θα διδάξει πτυχιούχος δασκάλα κρατικής σχολής χορού.

Οι γονείς που ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους παρακαλούνται να προσέλθουν την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2011 και ώρα 6.30 στο κτίριο της Δ.Ε.ΠΟ.ΑΝ (Ριζόμυλος), Κεντρική πλατεία.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παρουσίαση βιβλίου στο Λεοντάρι Αλιάρτου-Θεσπιέων

Ποιά τα χαρακτηριστικά ενός καλού δασκάλου;

Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο μια μαθησιακή αλλά και μια ψυχολογική διαδικασία γι’ αυτό και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εκπληρούν και το ρόλο του παιδαγωγού – ψυχολόγου.  Σήμερα οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα στις όλο και πιο πλουραλιστικές σχολικές τάξεις. Εκτός από καλοί δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι και καλοί σύμβουλοι και καλοί εμψυχωτές.
Συμβουλευτική ονομάζεται η προσέγγιση που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός ο οποίος προσφέρει ψυχολογική βοήθεια ή στήριξη σε μαθητές του ή σε γονείς μαθητών του προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους (ανάγκες που πηγάζουν από το σχολείο, συμμαθητές, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον). Δεν επιδιώκεται ψυχανάλυση αλλά ψυχολογική στήριξη αυτών. Η συμβουλευτική στην εκπαίδευση επιδιώκει την καλή συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες και την οικογένειά τους η συμβουλευτική και οι συμβ…

Προβλήματα σχολικής τάξης και διαχείριση κρίσεων

Θα αναφερθούμε σε προβλήματα λειτουργί­ας της σχολικής τάξης και σε γεγονότα που διαταράσσουν τη διδασκαλία σ’ αυτήν. Τα γεγονότα αυτά συναρτώνται με τη σύνθεση της τάξης, με τα χαρακτηριστικά και τη διδακτική προσέγγιση των διδασκόντων, αλλά και με γενικότερους παράγοντες, όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο της παιδείας, οι τοπικές κοινωνικές συνθήκες, η ευρύτερη κατάσταση στο κόσμο και στην ελληνική κοινωνία.
Η αντιμετώπιση και η αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων που εκδηλώνονται στο επίπεδο της τάξης αποτελούν σημαντικά συστατικά στοιχεία του ρόλου κάθε εκπαιδευτικού και ιδιαιτέ­ρως του κοινωνιολόγου, ο οποίος λόγω της ειδικότητάς του έχει μια ιδιαί­τερη ευαισθησία και κατανόηση για τις συνέπειες αυτών των προβλημάτων στη ζωή των παιδιών και στην εκπαίδευσή τους.