Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ημερίδα για την Αγροτική Ανάπτυξη στην Αλίαρτο στις 14/1/2012


"ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΣΤΟ ΡΑΦΙ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ…."
Στόχος της ημερίδας είναι να αναδείξει νέα μοντέλα δικτύωσης, εμπορίας και διακίνησης αγροτικών προϊόντων από το χωράφι ως τον καταναλωτή. Τέτοια που να δίνουν την δυνατότητα στον παραγωγό να παράγει προϊόντα πιστοποιημένα και ασφαλή για τον καταναλωτή. Τέτοια που θα δίνουν προστιθέμενη αξία στο παραγόμενο προϊόν ώστε ο ίδιος ο παραγωγός να αποφασίζει ακόμα και για την τελική τιμή πώλησης του προϊόντος.
Μέσα από την ημερίδα θα αναδειχθούν προτάσεις για τη δημιουργία συλλογικών επιχειρηματικών σχημάτων. Αυτά τα επιχειρηματικά σχήματα είναι που θα δώσουν την δυναμική στους αγρότες προκειμένου οι ίδιοι να πωλούν τα προϊόντα τους σε καλύτερες τιμές προς όφελος των ιδίων και των καταναλωτών.


Ο παραγωγός μέσα από αυτή την συζήτηση θα ενημερωθεί για το πώς ο ίδιος μπορεί να πιστοποιεί το προϊόν του, να αποφασίζει ο ίδιος για την τελική τιμή του προϊόντος και να το διαθέτει στην αγορά σε εκατοντάδες σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο.
Εισηγητές: 
1)Γιάννης Σάρρος, μέλος του Φορέα Δικτύωσης Αγροτικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας
2) Σταθόπουλος Δημήτρης, νομικός σύμβουλος και δικηγόρος
3)Καραγκούνη Κων/να, γεωπόνος
4)Κων/νος Νάκος, οικονομολόγος
Ημερομηνία: 14/1/2012
Ωρα: 7:00μ.μ.
Τοποθεσία: Συνεδριακό Κέντρο Αλιάρτου

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Θεσπιείς εν Δράσει, Φορέας Δικτύωσης Αγροτικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, Δήμος Αλιάρτου, Δη. Κε.Αλ, 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παρουσίαση βιβλίου στο Λεοντάρι Αλιάρτου-Θεσπιέων

Ποιά τα χαρακτηριστικά ενός καλού δασκάλου;

Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο μια μαθησιακή αλλά και μια ψυχολογική διαδικασία γι’ αυτό και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εκπληρούν και το ρόλο του παιδαγωγού – ψυχολόγου.  Σήμερα οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα στις όλο και πιο πλουραλιστικές σχολικές τάξεις. Εκτός από καλοί δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι και καλοί σύμβουλοι και καλοί εμψυχωτές.
Συμβουλευτική ονομάζεται η προσέγγιση που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός ο οποίος προσφέρει ψυχολογική βοήθεια ή στήριξη σε μαθητές του ή σε γονείς μαθητών του προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους (ανάγκες που πηγάζουν από το σχολείο, συμμαθητές, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον). Δεν επιδιώκεται ψυχανάλυση αλλά ψυχολογική στήριξη αυτών. Η συμβουλευτική στην εκπαίδευση επιδιώκει την καλή συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες και την οικογένειά τους η συμβουλευτική και οι συμβ…

Προβλήματα σχολικής τάξης και διαχείριση κρίσεων

Θα αναφερθούμε σε προβλήματα λειτουργί­ας της σχολικής τάξης και σε γεγονότα που διαταράσσουν τη διδασκαλία σ’ αυτήν. Τα γεγονότα αυτά συναρτώνται με τη σύνθεση της τάξης, με τα χαρακτηριστικά και τη διδακτική προσέγγιση των διδασκόντων, αλλά και με γενικότερους παράγοντες, όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο της παιδείας, οι τοπικές κοινωνικές συνθήκες, η ευρύτερη κατάσταση στο κόσμο και στην ελληνική κοινωνία.
Η αντιμετώπιση και η αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων που εκδηλώνονται στο επίπεδο της τάξης αποτελούν σημαντικά συστατικά στοιχεία του ρόλου κάθε εκπαιδευτικού και ιδιαιτέ­ρως του κοινωνιολόγου, ο οποίος λόγω της ειδικότητάς του έχει μια ιδιαί­τερη ευαισθησία και κατανόηση για τις συνέπειες αυτών των προβλημάτων στη ζωή των παιδιών και στην εκπαίδευσή τους.