Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Αλιάρτου με πεντάμηνες συμβάσεις

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Αλίαρτος, 13-11-2013
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ        
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ  ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε από τον ΟΕΑΔ η πρόσκληση σύμφωνα με την οποία θα απασχοληθούν στον Δήμο Αλιάρτου 11 άτομα κατηγορίας ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ για 5 μήνες ως εξής:

1 θέση ΠΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων
1 θέση ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων
1 θέση ΠΕ Διοικητικού
1 θέση ΤΕ Διοικητικού
1 θέση ΠΕ Οικονομικού
1 θέση ΤΕ Οικονομικού
2 θέσεις ΔΕ Διοικητικού
3 θέσεις ΔΕ Βοηθού Βρεφοκόμων

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να είναι άνεργος. Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο www.oaed.gr από 13/11/2013 έως και 20/11/2013 και ώρα 12 μεσημβρινή.
Για Ενημέρωση:
ΚΕΠ Δήμου Αλιάρτου, τηλ: 2268023918
Γραμματεία Δήμου Αλιάρτου τηλ: 2268350212

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ


                                                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παρουσίαση βιβλίου στο Λεοντάρι Αλιάρτου-Θεσπιέων

Ποιά τα χαρακτηριστικά ενός καλού δασκάλου;

Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο μια μαθησιακή αλλά και μια ψυχολογική διαδικασία γι’ αυτό και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εκπληρούν και το ρόλο του παιδαγωγού – ψυχολόγου.  Σήμερα οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα στις όλο και πιο πλουραλιστικές σχολικές τάξεις. Εκτός από καλοί δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι και καλοί σύμβουλοι και καλοί εμψυχωτές.
Συμβουλευτική ονομάζεται η προσέγγιση που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός ο οποίος προσφέρει ψυχολογική βοήθεια ή στήριξη σε μαθητές του ή σε γονείς μαθητών του προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους (ανάγκες που πηγάζουν από το σχολείο, συμμαθητές, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον). Δεν επιδιώκεται ψυχανάλυση αλλά ψυχολογική στήριξη αυτών. Η συμβουλευτική στην εκπαίδευση επιδιώκει την καλή συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες και την οικογένειά τους η συμβουλευτική και οι συμβ…

Προβλήματα σχολικής τάξης και διαχείριση κρίσεων

Θα αναφερθούμε σε προβλήματα λειτουργί­ας της σχολικής τάξης και σε γεγονότα που διαταράσσουν τη διδασκαλία σ’ αυτήν. Τα γεγονότα αυτά συναρτώνται με τη σύνθεση της τάξης, με τα χαρακτηριστικά και τη διδακτική προσέγγιση των διδασκόντων, αλλά και με γενικότερους παράγοντες, όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο της παιδείας, οι τοπικές κοινωνικές συνθήκες, η ευρύτερη κατάσταση στο κόσμο και στην ελληνική κοινωνία.
Η αντιμετώπιση και η αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων που εκδηλώνονται στο επίπεδο της τάξης αποτελούν σημαντικά συστατικά στοιχεία του ρόλου κάθε εκπαιδευτικού και ιδιαιτέ­ρως του κοινωνιολόγου, ο οποίος λόγω της ειδικότητάς του έχει μια ιδιαί­τερη ευαισθησία και κατανόηση για τις συνέπειες αυτών των προβλημάτων στη ζωή των παιδιών και στην εκπαίδευσή τους.