Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων για τη δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων των Ο.Τ.Α.

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Βοιωτίας
Δήμος Αλιάρτου- Θεσπιέων


ΟΜΟΦΩΝΟ Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
Του
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ–ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων κατά την τακτική του Συνεδρίαση στις 21-4-2015,λαμβάνοντας γνώση από το Δήμαρχο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 41 Α’ 20-4-2015), προχώρησε στην έκδοση του παρόντος ψηφίσματος.

Η απόφαση της Κυβέρνησης να προωθήσει με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου την υποχρέωση των Δήμων να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας, αποτελεί βαρύτατο πλήγμα κατά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Τίποτα δεν μπορεί να αποτελέσει επαρκή δικαιολογία, για  να δεσμεύονται τα ταμειακά διαθέσιμα που διατηρούν οι Δήμοι.

Η απόφαση αυτή καταρρίπτει την αυτοτέλεια και ανεξαρτησία του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ανατρέπει το στοιχειώδη προγραμματισμό του Δήμου, καταργεί ουσιαστικά το προϋπολογισμό και το τεχνικό του πρόγραμμα και κινδυνεύουν να ακυρωθούν αναπτυξιακά έργα, χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ.
Εξάλλου δεν μπορούν να εκπληρωθούν ανειλημμένες και καθημερινές ανάγκες του Δήμου.
Επίσης η αυθαίρετη αυτή ενέργεια της Κυβέρνησης δημιουργεί πολλαπλά νομικά προβλήματα, δεδομένου ότι τμήμα των διαθεσίμων του κάθε Δήμου, προέρχεται από ανταποδοτικά έσοδα, ειδικού σκοπού, που εκ του νόμου απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε αλλού, πέραν του σκοπού για τον οποίο εισπράχθηκαν.
Καλούμε την Κυβέρνηση να αποσύρει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, εξαιρώντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση από τη δέσμευση των χρημάτων της.

Σε κάθε περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να προασπίσουμε, μαζί με τους άλλους ΟΤΑ α΄και β’ βαθμού, την αυτονομία και αυτοτέλεια της Τ.Α. και να προσφύγουμε σε  κάθε νόμιμο μέσο για την ακύρωση της Π.Ν.Π. και την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
Αλίαρτος 21-4-2015
Ο Δήμαρχος Ο Πρόεδρος
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Το παρόν να αποσταλεί
  1. Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
  2. Βουλευτές Νομού.
  3. ΚΕΔΕ
  4. ΠΕΔ
  5. ΜΜΕΣχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παρουσίαση βιβλίου στο Λεοντάρι Αλιάρτου-Θεσπιέων

Ποιά τα χαρακτηριστικά ενός καλού δασκάλου;

Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο μια μαθησιακή αλλά και μια ψυχολογική διαδικασία γι’ αυτό και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εκπληρούν και το ρόλο του παιδαγωγού – ψυχολόγου.  Σήμερα οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα στις όλο και πιο πλουραλιστικές σχολικές τάξεις. Εκτός από καλοί δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι και καλοί σύμβουλοι και καλοί εμψυχωτές.
Συμβουλευτική ονομάζεται η προσέγγιση που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός ο οποίος προσφέρει ψυχολογική βοήθεια ή στήριξη σε μαθητές του ή σε γονείς μαθητών του προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους (ανάγκες που πηγάζουν από το σχολείο, συμμαθητές, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον). Δεν επιδιώκεται ψυχανάλυση αλλά ψυχολογική στήριξη αυτών. Η συμβουλευτική στην εκπαίδευση επιδιώκει την καλή συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες και την οικογένειά τους η συμβουλευτική και οι συμβ…

Προβλήματα σχολικής τάξης και διαχείριση κρίσεων

Θα αναφερθούμε σε προβλήματα λειτουργί­ας της σχολικής τάξης και σε γεγονότα που διαταράσσουν τη διδασκαλία σ’ αυτήν. Τα γεγονότα αυτά συναρτώνται με τη σύνθεση της τάξης, με τα χαρακτηριστικά και τη διδακτική προσέγγιση των διδασκόντων, αλλά και με γενικότερους παράγοντες, όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο της παιδείας, οι τοπικές κοινωνικές συνθήκες, η ευρύτερη κατάσταση στο κόσμο και στην ελληνική κοινωνία.
Η αντιμετώπιση και η αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων που εκδηλώνονται στο επίπεδο της τάξης αποτελούν σημαντικά συστατικά στοιχεία του ρόλου κάθε εκπαιδευτικού και ιδιαιτέ­ρως του κοινωνιολόγου, ο οποίος λόγω της ειδικότητάς του έχει μια ιδιαί­τερη ευαισθησία και κατανόηση για τις συνέπειες αυτών των προβλημάτων στη ζωή των παιδιών και στην εκπαίδευσή τους.