Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων για τη δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων των Ο.Τ.Α.

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Βοιωτίας
Δήμος Αλιάρτου- Θεσπιέων


ΟΜΟΦΩΝΟ Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
Του
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ–ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων κατά την τακτική του Συνεδρίαση στις 21-4-2015,λαμβάνοντας γνώση από το Δήμαρχο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 41 Α’ 20-4-2015), προχώρησε στην έκδοση του παρόντος ψηφίσματος.

Η απόφαση της Κυβέρνησης να προωθήσει με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου την υποχρέωση των Δήμων να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας, αποτελεί βαρύτατο πλήγμα κατά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Τίποτα δεν μπορεί να αποτελέσει επαρκή δικαιολογία, για  να δεσμεύονται τα ταμειακά διαθέσιμα που διατηρούν οι Δήμοι.

Η απόφαση αυτή καταρρίπτει την αυτοτέλεια και ανεξαρτησία του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ανατρέπει το στοιχειώδη προγραμματισμό του Δήμου, καταργεί ουσιαστικά το προϋπολογισμό και το τεχνικό του πρόγραμμα και κινδυνεύουν να ακυρωθούν αναπτυξιακά έργα, χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ.
Εξάλλου δεν μπορούν να εκπληρωθούν ανειλημμένες και καθημερινές ανάγκες του Δήμου.
Επίσης η αυθαίρετη αυτή ενέργεια της Κυβέρνησης δημιουργεί πολλαπλά νομικά προβλήματα, δεδομένου ότι τμήμα των διαθεσίμων του κάθε Δήμου, προέρχεται από ανταποδοτικά έσοδα, ειδικού σκοπού, που εκ του νόμου απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε αλλού, πέραν του σκοπού για τον οποίο εισπράχθηκαν.
Καλούμε την Κυβέρνηση να αποσύρει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, εξαιρώντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση από τη δέσμευση των χρημάτων της.

Σε κάθε περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να προασπίσουμε, μαζί με τους άλλους ΟΤΑ α΄και β’ βαθμού, την αυτονομία και αυτοτέλεια της Τ.Α. και να προσφύγουμε σε  κάθε νόμιμο μέσο για την ακύρωση της Π.Ν.Π. και την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
Αλίαρτος 21-4-2015
Ο Δήμαρχος Ο Πρόεδρος
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Το παρόν να αποσταλεί
  1. Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
  2. Βουλευτές Νομού.
  3. ΚΕΔΕ
  4. ΠΕΔ
  5. ΜΜΕΣχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ποιά τα χαρακτηριστικά ενός καλού δασκάλου;

Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο μια μαθησιακή αλλά και μια ψυχολογική διαδικασία γι’ αυτό και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εκπληρούν και το ρόλο του παιδαγωγού – ψυχολόγου.  Σήμερα οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα στις όλο και πιο πλουραλιστικές σχολικές τάξεις. Εκτός από καλοί δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι και καλοί σύμβουλοι και καλοί εμψυχωτές.
Συμβουλευτική ονομάζεται η προσέγγιση που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός ο οποίος προσφέρει ψυχολογική βοήθεια ή στήριξη σε μαθητές του ή σε γονείς μαθητών του προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους (ανάγκες που πηγάζουν από το σχολείο, συμμαθητές, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον). Δεν επιδιώκεται ψυχανάλυση αλλά ψυχολογική στήριξη αυτών. Η συμβουλευτική στην εκπαίδευση επιδιώκει την καλή συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες και την οικογένειά τους η συμβουλευτική και οι συμβ…

Παρουσίαση βιβλίου στο Λεοντάρι Αλιάρτου-Θεσπιέων

Η θέση της γυναίκας στην Αρχαία Ελλάδα ... Η Μήδεια στον Ευριπίδη λέει «θα προτιμούσα να πολεμήσω τρεις φορές παρά να γεννήσω μία»

Στην αρχαία Ελλάδα η γυναίκα δεν έχαιρε μεγάλης υπολήψεως. Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι είχαν φτιάξει κοινωνίες πολεμιστών και εμπόρων που ήταν κατεξοχήν ανδροκρατικές, ενώ οι γυναίκες ήταν χρήσιμες για τη σεξουαλική ικανοποίηση των ανδρών και βέβαια για την αναπαραγωγή. Η γέννηση και η ανατροφή των παιδιών ήταν οι σοβαρότερες αρμοδιότητες που είχε η γυναίκα. Οι μητέρες είχαν σοβαρότατη αποστολή να επιτελέσουν, κυρίως όταν έπρεπε να αναθρέψουν αγόρια, γιατί τα νεογέννητα κορίτσια ήταν γενικώς ανεπιθύμητα. Η συνήθης πρακτική για ανεπιθύμητα παιδιά, δηλαδή κορίτσια ή άρρωστα νεογέννητα, δεν ήταν βρεφοκτονία, αλλά η εγκατάλειψή τους σε μια ερημιά, η «έκθεσις». Τοκετός στην αρχαιότητα. Ανάγλυφο του 5ου π.Χ αιώνα Σύμφωνα με ιστορικές εκτιμήσεις, το 10% των νεογέννητων κοριτσιών πετιόντουσαν στις ερημιές και πέθαιναν.