Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πως θα ομορφύνουμε την πόλη μας - Σχέδιο δράσης της νέας δημοτικής αρχής

Θέμα 2ο : Καθαριότητα – Καλλωπισμός

Θέμα άμεσα συνδεδεμένο με την συγκέντρωση-διαχείριση – αποκομιδή των απορριμμάτων, έχει σχέση τόσο με την πολιτική του Δήμου, όσο και με την στάση των πολιτών στη διαχείριση του προσωπικού τους χώρου, των σπιτιών, των αυλών τους.
Η Αλίαρτος έχει τρία σπουδαία πλεονεκτήματα:
1. Είναι αραιοκατοικημένη
2. Έχει πολλούς δημοτικούς χώρους
3. Έχει στα κτίρια της τουλάχιστον όσα κτίστηκαν μέχρι τη δεκαετία του ’70 ένα στυλ επηρεασμένο από τα κτίρια της αγγλικής εταιρείας.
Τα τελευταία χρόνια εκτός των άλλων παρουσιάστηκαν δύο σημαντικά προβλήματα; α. η συγκέντρωση πολλών αλλοδαπών και β. η εγκατάσταση οικογενειών ρομά, που αλλάζουν τόσο τη σύνθεση του πληθυσμού όσο και τη συμπεριφορά του.

Η Αλίαρτος, η λουλουδούπολη της Βοιωτίας είναι πλέον μία πόλη με πολλά σκουπίδια, χωρίς λουλούδια στους δημόσιους χώρους της, αλλά ευτυχώς με πολύ πράσινο.
Προτείνουμε:
1. Να δοθεί προτεραιότητα στην καθαριότητα του κεντρικού δρόμου και των κύριων αξόνων που συνδέουν τους οικισμούς Μάζι , Μούλκι και Συνοικισμό Ευρυτάνων με το κέντρο καθώς και του άξονα Αλιάρτου – Άσκρης τουλάχιστον μέχρι τη μονή Αγίου Γεωργίου.
2. Ο κεντρικός δρόμος πρέπει να απαλλαγεί κατά το δυνατόν από τα αυτοκίνητα. Να ζητηθεί η συνδρομή της τροχαίας ώστε να τοποθετηθούν απαγορευτικές πινακίδες και να οριστούν διαβάσεις πεζών και μαθητών.
3. Να απαλλαγεί το πεζοδρόμιο μπροστά από το εκκοκκιστήριο από τα δενδρύλλια, να βαφεί ο τοίχος του εκκοκκιστηρίου.
4. Ιδιαίτερη έμφαση να δοθεί στο χώρο μπροστά από το Δημαρχείο με τη δημιουργία δύο παρτεριών δεξιά της εισόδου και τη φύτευση ανθέων στο διάζωμα του κεντρικού δρόμου.
5. Την καθαριότητα του ποταμού αριστερά και δεξιά της γέφυρας
6. Την καθαριότητα και τον ευπρεπισμό των δύο τμημάτων της γέφυρας αριστερά και δεξιά του δρόμου με τη συντήρηση των υπαρχόντων καθισμάτων και την τοποθέτηση νέων. Τον καθαρισμό και φύτευση των παρτεριών.
7. Καθαριότητα της περιοχής των Κήπων και σε συνεννόηση με τον οργανισμό Κωπαϊδας επιβολή κανόνων διαχείρισης των κοινόχρηστων χώρων (απομάκρυνση ζώων, κοτετσιών κλπ.). Κάλυψη των τουαλετών με φυτά.
8. Οριοθέτηση των κάδων απορριμμάτων ώστε να μην είναι επιτρεπτή η μετακίνηση και η ανατροπή τους και όπου είναι δυνατόν να καλυφθούν με φυτοφράχτες.
9. Τοποθέτηση δοχείων απορριμμάτων σε όλους τους κεντρικούς άξονες, πλατείες, εισόδους σχολείων και στις στάσεις των λεωφορείων.
10. Να απαγορευτεί η ανεξέλεγκτη τοποθέτηση διαφημιστικών, αφισών, ανακοινώσεων κλπ. Και να οριστούν συγκεκριμένοι χώροι .
11. Η φροντίδα των ιδιωτικών χώρων να ανατεθεί στους πολίτες, κυρίως των οικοπέδων που βρίσκονται διασκορπισμένα μέσα στους οικισμούς.
12. Καθιέρωση βραβείων καθαρότερης και ωραιότερης γειτονιάς επειδή η άμιλλα είναι πάντα καλός σύμβουλος και η προσπάθεια πρέπει να επιβραβεύεται


Στόχος: Να γίνει η Αλίαρτος η λουλουδούπολη της Βοιωτίας

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παρουσίαση βιβλίου στο Λεοντάρι Αλιάρτου-Θεσπιέων

Ποιά τα χαρακτηριστικά ενός καλού δασκάλου;

Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο μια μαθησιακή αλλά και μια ψυχολογική διαδικασία γι’ αυτό και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εκπληρούν και το ρόλο του παιδαγωγού – ψυχολόγου.  Σήμερα οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα στις όλο και πιο πλουραλιστικές σχολικές τάξεις. Εκτός από καλοί δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι και καλοί σύμβουλοι και καλοί εμψυχωτές.
Συμβουλευτική ονομάζεται η προσέγγιση που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός ο οποίος προσφέρει ψυχολογική βοήθεια ή στήριξη σε μαθητές του ή σε γονείς μαθητών του προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους (ανάγκες που πηγάζουν από το σχολείο, συμμαθητές, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον). Δεν επιδιώκεται ψυχανάλυση αλλά ψυχολογική στήριξη αυτών. Η συμβουλευτική στην εκπαίδευση επιδιώκει την καλή συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες και την οικογένειά τους η συμβουλευτική και οι συμβ…

Προβλήματα σχολικής τάξης και διαχείριση κρίσεων

Θα αναφερθούμε σε προβλήματα λειτουργί­ας της σχολικής τάξης και σε γεγονότα που διαταράσσουν τη διδασκαλία σ’ αυτήν. Τα γεγονότα αυτά συναρτώνται με τη σύνθεση της τάξης, με τα χαρακτηριστικά και τη διδακτική προσέγγιση των διδασκόντων, αλλά και με γενικότερους παράγοντες, όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο της παιδείας, οι τοπικές κοινωνικές συνθήκες, η ευρύτερη κατάσταση στο κόσμο και στην ελληνική κοινωνία.
Η αντιμετώπιση και η αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων που εκδηλώνονται στο επίπεδο της τάξης αποτελούν σημαντικά συστατικά στοιχεία του ρόλου κάθε εκπαιδευτικού και ιδιαιτέ­ρως του κοινωνιολόγου, ο οποίος λόγω της ειδικότητάς του έχει μια ιδιαί­τερη ευαισθησία και κατανόηση για τις συνέπειες αυτών των προβλημάτων στη ζωή των παιδιών και στην εκπαίδευσή τους.