Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Απογραφή Ευπαθών ατόμων Δημοτικής Κοινότητας Αλιάρτου


 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ                                                                        ΑΛΙΑΡΤΟΣ 03/02/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΙΑΡΤΟΥΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
            Παρακαλούνται οι δημότες να δηλώσουν στην Δημοτική Κοινότητα Αλιάρτου τους υπερήλικες καθώς και τα άτομα του περιβάλλοντος τους που χρήζουν ειδικής βοήθειας, ιατρικής, νοσηλευτικής κλπ. ή αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα και χρόνια νοσήματα, προκειμένου να τύχουν ταχείας και αποτελεσματικής βοήθειας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (αποκλεισμού από σεισμό, πλημμύρα, πυρκαγιά κλπ.).
            Πληροφορίες και δηλώσεις καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημοτικό Κατάστημα και στην κ. Ζωή Ζυγογιάννη (τηλ. 2268350212).

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Ψαρρά – Παπαδημητρίου Ευαγγελία
                                                                        Αριθμ. Πρωτ.: _______


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ                                                                       
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΙΑΡΤΟΥ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΟΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΤΚ

ΠΟΛΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΙΝΗΤΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
(περιγράψτε το πρόβλημα και το είδος βοήθειας που απαιτείται)
(πχ. Μεταφορά σε νοσοκομείο, μετάγγιση κλπ.)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΙΝΗΤΟΑΛΙΑΡΤΟΣ _____ /________/2011

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ποιά τα χαρακτηριστικά ενός καλού δασκάλου;

Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο μια μαθησιακή αλλά και μια ψυχολογική διαδικασία γι’ αυτό και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εκπληρούν και το ρόλο του παιδαγωγού – ψυχολόγου.  Σήμερα οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα στις όλο και πιο πλουραλιστικές σχολικές τάξεις. Εκτός από καλοί δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι και καλοί σύμβουλοι και καλοί εμψυχωτές.
Συμβουλευτική ονομάζεται η προσέγγιση που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός ο οποίος προσφέρει ψυχολογική βοήθεια ή στήριξη σε μαθητές του ή σε γονείς μαθητών του προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους (ανάγκες που πηγάζουν από το σχολείο, συμμαθητές, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον). Δεν επιδιώκεται ψυχανάλυση αλλά ψυχολογική στήριξη αυτών. Η συμβουλευτική στην εκπαίδευση επιδιώκει την καλή συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες και την οικογένειά τους η συμβουλευτική και οι συμβ…

Παρουσίαση βιβλίου στο Λεοντάρι Αλιάρτου-Θεσπιέων

Η θέση της γυναίκας στην Αρχαία Ελλάδα ... Η Μήδεια στον Ευριπίδη λέει «θα προτιμούσα να πολεμήσω τρεις φορές παρά να γεννήσω μία»

Στην αρχαία Ελλάδα η γυναίκα δεν έχαιρε μεγάλης υπολήψεως. Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι είχαν φτιάξει κοινωνίες πολεμιστών και εμπόρων που ήταν κατεξοχήν ανδροκρατικές, ενώ οι γυναίκες ήταν χρήσιμες για τη σεξουαλική ικανοποίηση των ανδρών και βέβαια για την αναπαραγωγή. Η γέννηση και η ανατροφή των παιδιών ήταν οι σοβαρότερες αρμοδιότητες που είχε η γυναίκα. Οι μητέρες είχαν σοβαρότατη αποστολή να επιτελέσουν, κυρίως όταν έπρεπε να αναθρέψουν αγόρια, γιατί τα νεογέννητα κορίτσια ήταν γενικώς ανεπιθύμητα. Η συνήθης πρακτική για ανεπιθύμητα παιδιά, δηλαδή κορίτσια ή άρρωστα νεογέννητα, δεν ήταν βρεφοκτονία, αλλά η εγκατάλειψή τους σε μια ερημιά, η «έκθεσις». Τοκετός στην αρχαιότητα. Ανάγλυφο του 5ου π.Χ αιώνα Σύμφωνα με ιστορικές εκτιμήσεις, το 10% των νεογέννητων κοριτσιών πετιόντουσαν στις ερημιές και πέθαιναν.